Neformaliojo vaikų švietimo vertinimas: anketinių duomenų apžvalga ir analizė

SAVIVALDYBIŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAI
ĮSAKYMAS
DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 
ĮSAKYMAS
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. SAUSIO 5 D. ĮSAKYMO NR. V-1 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 

SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKINIO (KLASĖS, GRUPĖS) KREPŠELIUI FINANSUOTI 2016 METAIS PASKIRSTYMAS PAGAL SAVIVALDYBES

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1–3 priedai