Renginio pavadinimas:
Auksinis ruduo 2017
Renginio tipas:
Varžybos
Dalyviai:
Šalies ir užsienio bendrojo ugdymo mokyklų, jaunimo laisvalaikio centrų, vaikų globos namų, kitų neformaliojo švietimo įstaigų, rajonų bei miestų komandos
Renginio data:
Nuo: 2017-09-30 10:00 Iki: 2017-10-01 17:00
Vieta:
Vaikų poilsio stovykla „NEMUNAIČIO STOVYKLA“ (Alytaus r., Nemunaičio sen., Nemunaitis)
Mokestis:
12 €
Papildoma informacija:
Marius Juškevičius
8 5 2154319
marius.juskevicius@lmnsc.lt
Varžybose gali dalyvauti šalies ir užsienio bendrojo ugdymo mokyklų, jaunimo laisvalaikio centrų, vaikų globos namų, kitų neformaliojo švietimo įstaigų, rajonų bei miestų komandos. 

Varžybų tikslas – skatinti mokinius sistemingai sportuoti, ugdyti garbingo rungtyniavimo ir kilnaus elgesio vertybes.
Uždaviniai:
sudaryti sąlygas tobulinti mokinių turistinį meistriškumą; 
populiarinti turizmą kaip asmenybės ugdymo priemonę, jaunimo fizinio rengimo bei užimtumo būdą;
aktyvia turistine-sportine veikla paminėti Pasaulinę turizmo dieną.

Apie dalyvavimą varžybose būtina pranešti iki rugsėjo 22 d. tel. 8 5 2154319 arba el. paštu marius.juskevicius@lmnsc.lt. Būtina nurodyti atvykstančių komandų skaičių (išankstinė paraiškos forma pateikta Nuostatų 1 priede).