Lt | En
  
 

20182019 mokslo metai

Mintys po 25-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados
Dailės kūriniais įprasminti Pasaulio lietuvių ir Žemaitijos metai
Protokolas
Nuotraukos
Dienotvarkė
2019 m. gegužės 4 dieną Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje vyko 25-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada. 
25-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados tema:

Šių mokslo metų Lietuvos mokinių dailės olimpiados tema –
Mano Lietuva: minime Pasaulio lietuvių metus.
Darbuose turėtų atsispindėti Lietuvos gyvenimo grožis, mūsų įvairiataučio krašto tradicijų įvairovė europinės ir pasaulinės kultūros kontekste.  


Mintys po 24-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados  

Balandžio 26–27 dienomis Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje vyko 24-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada. Šių metų olimpiados tema – „Lietuvos sėkmės istorijos šimtmetis: praeitis, dabartis, idėja Lietuvai“.

Protokolas

Renginio nuotraukos

Olimpiados dienotvarkė

2018 m. Lietuvos mokinių dailės olimpiados tema – ,,Lietuvos sėkmės istorijos šimtmetis: praeitis, dabartis, idėja Lietuvai“. Olimpiada skirta Lietuvos 100-mečiui paminėti.

Į šalies Olimpiadą mokiniai turės atsivežti savo kūrybinės veiklos aplanką (potfolio) ir pasirinktas priemones kūrybinėms užduotims atlikti. Kūrybinės veiklos aplanko reikalavimai nurodyti Olimpiados organizavimo sąlygų 7.1. punkte.

2018 metų Lietuvos mokinių dailės olimpiada skirta Lietuvos 100-mečiui paminėti. Olimpiados tema –„Lietuvos sėkmės istorijos šimtmetis: praeitis, dabartis, idėja Lietuvai“.

Lietuva – šalis, kurioje sugyvena įvairių tautų ir kiekvieno iš mūsų istorija. Tai šalis, kurioje branginama istorinė atmintis, puoselėjamos senosios tradicijos, papročiai, kaimynystės ryšiai, unikali gamta, kalba.
Kurdama savąją sėkmę, Lietuva įveikė ilgą praradimų ir atradimų kelią.

Kokiomis IDĖJOMIS Lietuvą galime palydėti mes – XXI a. žmonės? Apie kokią šalies sėkmę svajojame? Kaip gyvensime po 5, 10 ar… 100 metų? Kokią Lietuvą paliksime ateinančio šimtmečio kartoms? Kokias idėjas įgyvendinus būtų užtikrinta Lietuvos valstybės gerovė?

2017 metai

Olimpiados tema

„PILIAKALNIAI: praeities retrospektyva, dabarties realijos, ateities vizijos“
Olimpiados šalies etapas vyko balandžio 20–21 d. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje.

 

2016 metai

Olimpiadai pasibaigus

Olimpiados protokolas

2016 m. LMDO laimėtojų darbų parodos atidarymas Vilniaus rotušėje
Susijusios naujienos 
Dzūkijos TV (nuo 8.25 min)
„Olimpiada ir sportas (menas)"  VDA muziejus (straipsnis)
Olimpiados protokolas
Dienotvarkė
Plakatas
Kvietimo raštas
Kviečiamųjų sąrašas
Renginio vieta – Alytaus šv. Benedikto gimnazija (Topolių g.19 A, Alytus).
XXII Lietuvos mokinių dailės olimpiados tema – „Mano namai"

Šiųmetės olimpiados tema – „Mano namai“. Ji skirta Vietos bendruomenių metams. Namai – ypatinga erdvė, žmogiškojo buvimo teritorija ir žmogaus dvasinio augimo sąlyga. Tai žmogaus prasmės ir vertės vieta, jos kodas. Niekas nesuteikia didesnio skausmo ir nevilties, nei prarasti namai.

Nuo balandžio 21 d. iki gegužės 21 d. mokinių darbus bus galima pamatyti Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje, birželio 1–30 d. trisdešimt geriausių Olimpiados dalyvių kūrinių bus eksponuojami Vilniaus Rotušėje, vėliau parodos bus surengtos Kauno pedagogų kvalifikacijos centre ir Lietuvos Respublikos Seime.

Temos paaiškinimas
 
                                                           
Namai – paprastas, kasdienėje kalboje dažnas žodis. Tik penkios raidės, kurių reikšmė ypatinga kiekvienam, kurios apibrėžia mūsų būties erdvę. 

Namai – gyvenimo ratas su įpročiais ir papročiais, giminystės ir kaimynystės ryšiais, pastangomis kurti jaukumą ir gerovę. Tai ta vieta, kur prasideda kiekvieno žmogaus gyvenimo kelionė po pasaulį, vieta, kur gera ir esi laukiamas, kur jauti rūpestį ir globą, vieta, į kurią nuolat sugrįžtama.

Namai – ypatinga erdvė, žmogiškojo buvimo teritorija ir žmogaus dvasinio augimo sąlyga. Tai žmogaus prasmės ir vertės vieta, jos kodas. Niekas nesuteikia didesnio skausmo ir nevilties, nei prarasti namai. 
XXII Lietuvos mokinių dailės olimpiados tema skatina moksleivius ieškoti savo kūrybinio kelio ir atskleisti savo meninės raiškos gebėjimus. Kviečiame dalyvius nuoširdžiai ieškoti savosios meninės tiesos, drąsiai rinktis mėgstamą vaizdavimo būdą – nuo realistinio iki abstraktaus ar remtis asmeniškai svarbių simbolių sistema. 

Rekomenduojame domėtis išsaugotomis ar atgimstančiomis tradicijomis, įvertinti savo ir kitų žmonių (prosenelių, senelių, giminaičių, kaimynų, pastangas kurti savo namų ir krašto gerovę; tyrinėti ir vertinti draugystės ir bičiulystės santykius vietos bendruomenėse, atrasti gimtųjų vietų ir Tėvynės spalvas plačioje pasaulio erdvių pynėje, nes namų sąvoka neapsiriboja vien tik asmenine erdve ar keturiomis sienomis.  Olimpiados organizatoriai tikisi, kad  ši tema jauniesiems kūrėjams sužadins vaizduotę ir suteiks prasmingų idėjų kūrybai, linki įdomių ieškojimų, asmeninių atradimų ir kūrybinės sėkmės atskleidžiant pačias įvairiausias, netikėtas ir savitas Namų istorijas.


2015 metai

Įkvėpimo dvaruose pasisėmus...

XXI Lietuvos mokinių dailės olimpiada
 • Protokolas
 • Filmukas, kurį sukūrė Daugų Vlado Mirono gimnazijos dailės ir technologijų mokytojas metodininkas Raimundas Jomantas
Skiriama Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių minėjimui. 

2015 m. olimpiados darbų tema ,,Lietuvos dvarų istorijos“

RENGINIO VIETA: Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla
, S. Konarskio g. 37/2, Vilnius

Atsakingi asmenys:Audronė Urbelionienė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Meninio ir kultūrinio skyriaus metodininkė, el. p. Audrone.urbelioniene@lmnsc.lt, mob.865638112; Kristina Stančienė, Justino Vienožinskio dailės mokyklos metodininkė, el. p. stanciene@gmail.com, mob. 864644872. 

Trečiojo etapo dalyviai atsiunčia du darbus, iš kurių vienas – mokinio kūrybinis darbas (namų darbas), kitas – autoriaus darbas, atliktas olimpiados II etapo metu, su šį etapą organizuojančios institucijos žyma. Darbai neįrėminti, ne didesni nei A2 formato siunčiami organizatoriams adresu: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Žirmūnų g.1 B, Vilnius, LT-09101. 
Temos paaiškinimas
Šiuo metu Lietuvoje išlikę apie 600 dvarų, nemažai iš jų – tik liekanos. XIX a. pabaigoje dabartinėje Lietuvos teritorijoje buvo registruojama daugiau nei trys tūkstančiai dvarų ir dvarelių, kurių kultūrinis gyvenimas, papročiai, aplinkos erdvių estetika atspindėjo visos Lietuvos kultūrą, darė tam tikrą įtaką ir gerokai uždaram valstiečių gyvenimo būdui. Lietuvos dvarų kultūrinis gyvenimas buvo neatsiejama Vakarų Europos kultūros dalis.  Pažinti Lietuvos dvarų kultūros palikimą – reiškia suvokti šiuolaikinės lietuvių kultūros savitumą, gerbti ir mylėti savo Tėvynę. 

Dailės olimpiada, skatindama mokinius ieškoti savo kūrybinio kelio ir ugdytis dailės raiškos gebėjimus, siūlo giliau pažinti savo krašto ir artimiausios aplinkos kultūrą, papročius ir jos ištakas. Rekomenduojama Olimpiados temą susieti su tautos tapatumo ir išlikimo ženklų paieška Lietuvos dvarų istorijose, jų kultūriniame gyvenime, gilintis į istorinius įvykius ir Lietuvai pasišventusių pavienių asmenų ar giminių darbus, tyrinėti, kokiais būdais dvaruose ir dvareliuose puoselėjami papročiai neleido sunykti Lietuvos istorijai, jos kultūrai ir mokslui niūriais carinės, o netrukus ir sovietinės okupacijos metais, kaip dvarų kultūroje atsispindėjo bendros kultūros vertybės, kuo įdomi jų sąveika ir kaip ji atsispindi šiandieniniame mūsų gyvenime. 

Dažna dvarų istorija siejama su ištisomis giminių kartomis, su jų garbės ir orumo suvokimu, su architektūrinės ir gamtinės aplinkos puoselėjimu, labdaringa ir švietėjiška veikla, mokslo ir kultūros ugdymu, manoma, kad pažeidusius giminės tradicijas palikuonis nubausdavo likimas. Siūloma tyrinėti, su kokiomis giminių linijomis ir jų ryškiomis asmenybėmis siejasi artimiausia aplinka, kokios įtakos jų veikla turėjo visuomenei, kokio likimo šiandien sulaukė jų gyventos vietos, kaip puoselėjamas tokios giminės darbų atminimas.

Lietuvos dvarų kultūros palikimas XX a. istorijos įvykių sūkuriuose buvo nepelnytai užmirštas, paniekintas, o neretai – be gailesčio suniokotas. Belieka pasidžiaugti žmonėmis, pagal išgales gelbėjusiais ir gelbstinčiais dvarus ir saugančiais jų istoriją. Lietuvos dvarų istorijos ir kultūros palikimas šiandien puoselėjamas įvairiuose Lietuvos krašto muziejuose ir galerijose. Atstatytuose ir restauruotuose dvaruose šiandien vyksta koncertai, dailininkų plenerai, organizuojamas aktyvus kultūrinis gyvenimas. Tyrinėkite, kaip jūsų krašto savitas kultūrinis gyvenimas ir sudėtinga istorija įkvėpė kūrybai ne vieną lietuvių ir pasaulio rašytoją, dailininką, muziką. Tikimės, kad ir jauniesiems kūrėjams Lietuvos dvarų palikimas ir turtingas kultūrinis gyvenimas, jų mažos ir didelės  istorijos suteiks prasmingų idėjų kūrybai, sužadins dailės olimpiados dalyvių vaizduotę.

Tikimės, kad ir jauniesiems kūrėjams Lietuvos dvarų kultūrinis gyvenimas ir turtingas palikimas sužadins vaizduotę ir suteiks prasmingų idėjų kūrybai.

Olimpiados organizatoriai dalyviams linki įdomių ieškojimų, prasmingų atradimų ir kūrybinės sėkmės tyrinėjant ir savo kūryboje atskleidžiant Lietuvos dvarų pačias įvairiausias, užmirštas ir atgijusias istorijas.

2014 metai

XX Lietuvos mokinių dailės olimpiada.
2014 m. dailės olimpiados trečiasis etapas vyko balandžio 25-26 d. Nidoje.

III etapo vertinimas
Bendra informacija
Kviečiamų dalyvių sąrašas
Programa
Sąlygos
Temos paaiškinimas
Dalyvio anketa
Informacija apie darbą

2013 metai

XIX Lietuvos mokinių dailės olimpiada  

XIX Lietuvos mokinių dailės olimpiados kūrybinių darbų paroda „Vivat akademija – mano patirtis“.
RENGINIO VIETA: Vilniaus dailės akademija (Maironio g. 6, LT-01124, Vilnius)

Renginio organizavimas mieste, rajone, apskrityje – iki 2013 m. vasario 18 d.
Trečiasis etapas – 2013 m. balandžio 5–6 d. Vilniaus dailės akademijoje. 
Dalyviai – bendrojo ugdymo, profesinių ir kitų mokyklų 9–12 klasių mokiniai.
Informacijos pateikimo į trečiąjį Olimpiados etapą data – iki 2013 m. kovo 1 d.
Dalyvių sąrašai, informacija apie atsivežamus darbus pateikiama el. paštu Audronei Urbelionienei

OLIMPIADOS DARBŲ TEMA: „Būti savimi, išlikti ir augti“

Temos paaiškinimas:

Šiuolaikinei dailei būdinga meninių ieškojimų ir stilistinių krypčių įvairovė. Svarbus tampa kiekvieno menininko originalumas ir savitas kūrybinis stilius, tai, kuo jis išsiskiria iš kitų kūrėjų. Dailės olimpiada skatina mokinius ieškoti savo kūrybinio kelio, ugdytis dailės raiškos gebėjimus, labiau pažinti savo kultūros šaknis.
I ir II etapuose – mokyklose ir savivaldybėse – rekomenduojama Olimpiados temą susieti su tautos tapatumo ir išlikimo ženklų paieška savo artimiausioje aplinkoje: susipažinti su vietos menininkų kūryba, tyrinėti gamtos ir kultūrinio paveldo objektus, aiškintis, kurie istoriniai įvykiai ir įžymių asmenybių nuveikti darbai padėjo išlikti kraštui ir jo tradicijoms, kaip buvo išsaugotos etnokultūrinės vertybės, kuo jos įdomios pasauliui (kitoms tautoms).
Atvykstantieji į III etapą mokiniai atsiveža vieną arba du neįrėmintus individualius kūrybinius darbus parodai (ne didesnius kaip A2 formato) ir savo kūrybinės veiklos aplanką. Kūrybinis darbas turi atitikti Olimpiados temą.
Darbai, neatitinkantys šių reikalavimų, nevertinami.

Baigiamojo etapo dalyviai registruojami el. paštu audrone.urbelioniene@lmnsc.lt
(1-2 priedai) iki 2013 m. kovo 1 d.

2012 metai

18 - osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados: 
Susijusios naujienos:

Informuojame Jus, kad 2012 m. balandžio 3 - 4 d. Panevėžio dailės mokykloje (Ramygalos g. 16 A, LT-36210, įėjimas iš Vilniaus g. 2) vyks Lietuvos mokinių dailės olimpiada.
Plačiau >>

2011 metai

Lietuvos mokinių dailės olimpiados sąlygos (2011 m. rugsėjo 19 d.) 

Lietuvos mokinių dailės olimpiados dalyvių kūrinių paroda

Birželio 7 dieną Lietuvos dailininkų sąjungos galerijoje (Vokiečių g. 2) atidaryta Lietuvos mokinių dailės olimpiados ,skirtos M.K. Čiurlionio 100-osioms mirties metinėms paminėti, dalyvių kūrinių paroda. 

 Pirmuosius parodos lankytojus pasitiko Vilniaus Juozo Tallat – Kelpšos konservatorijos 10 klasės mokinė Asta Malčiauskaitė (mokytoja Emilija Kozlova), atlikusi Domenico Scarlatti sonatą. 

Lietuvos dailininkų sąjungos galerijos direktorė Roma Survilienė pasidžiaugė, kad sostinės senamiestyje esančioje galerijoje eksponuojami mokinių kūriniai organiškai įsilieja į suaugusių menininkų  parodinį gyvenimą. LR švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyresnioji specialistė Laima Rutkauskienė palinkėjo mokiniams, kurie, gal būt, netaps profesionaliais kūrėjais, likti uoliais meno gerbėjais ir parodų lankytojais. 

Mokinius ir pedagogus sveikino Lietuvos mokinių dailės olimpiados vertinimo komisijos pirmininkė, Vilniaus Gerosios Vilties vidurinės mokyklos dailės mokytoja ekspertė Irena Staknienė, Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro olimpiadų skyriaus vedėjas Gediminas Beresnevičius, M.K. Čiurlionio fondo rinkodaros ir viešųjų ryšių vadovė Milda Pleitaitė ir olimpiados pagrindinės rėmėjos UAB ARTINN direktorius Tomas Toomsalu. 

Lietuvos 9–12 klasių mokiniai, kuriems artimas dailės menas, balandžio 21–22 dienomis susirinko į Mikalojaus Konstantino Čiurlionio miestą – Druskininkus. Čia, „Ryto“ gimnazijoje, vyko Lietuvos mokinių dailės olimpiada. Olimpiadą organizavo LR švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras ir Druskininkų „Ryto“ gimnazija.

Jau septynioliktą kartą įvykusi olimpiada šiemet buvo skirta neeilinei datai – M. K. Čiurlionio šimtosioms mirties metinėms, todėl neatsitiktinai pasirinkta ir renginio tema – „M. K. Čiurlionis – nuo tradicijų iki modernizmo.“ Olimpiada vyko dvi dienas. Organizatoriai paruošė įvairią programą: dalyviai lankėsi liaudies menininko drožėjo A. Česnulio skulptūrų parke, M. K. Čiurlionio muziejuje, V. K. Jonyno dailės galerijoje, dirbo kūrybinėse dirbtuvėse. 

        2011 m. Lietuvos mokinių dailės olimpiadoje dalyvavo 66 mokiniai ir 56 juos ruošę mokytojai. Kol mokiniai atliko kūrybines užduotis, jų mokytojai dalyvavo pokalbyje-diskusijoje „Meninio ugdymo programos naujovės ir perspektyvos. Nuo programų prie egzaminų kaitos“, kurią mokytojų auditorijai pristatė Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyresnioji specialistė Laima Rutkauskienė. 
        Visi olimpiadoje dalyvavę mokiniai apdovanoti dalyvio diplomais ir rėmėjų dovanomis.
        Mokytojai, kurių mokiniai tapo šių metų olimpiados nugalėtojais, buvo apdovanoti Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro padėkos raštais. 
        M. K. Čiurlionio fondas įsteigė specialų prizą pačiam „čiurlioniškiausiam“ jaunajam dailininkui.
        Vilniaus dizaino kolegija įsteigė vieno tūkstančio litų stipendiją, kuri skirta Žydrūnei Jakubauskaitei, Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos mokinei, už tradicinio meno ir šiuolaikinių technologijų samplaiką, kūrybiškumą bei siekį tobulėti.
        Bendrovė „ART INN“, pagrindinis olimpiados rėmėjas, olimpiados nugalėtojus apdovanojo dovanų čekiais dailės priemonėms įsigyti.

ŠIRDINGAI DĖKOJAME VISIEMS RĖMĖJAMS!

Baigėsi 2011 m. Lietuvos mokinių dailės olimpiada. Tariame nuoširdžius padėkos žodžius visiems, kurie parėmė ir buvo kartu.

 AČIŪ:

 • Generaliniam rėmėjui UAB „ART INN“ direktoriui Tomui Toomsalu
 • M.K. Čiurlionio paramos ir labdaros fondui
 • UAB „MAXIMA“ generaliniam direktoriui Gintarui Jasinskui
 • Vilniaus dizaino kolegijai
 • UAB Meno technika „Pieštukai- popieriukai“  direktorei Elinai Indriūnei
 • Menininkių grupės „Baltos kandys“ menininkei Julijai Vosyliūtei
 • UAB „Baltijos gėlės“ kolektyvui
 • Interneto dienraščio „Bernardinai“ LUX/jauniems skyriaus redaktorei Agnei Markauskaitei
 • Spaustuvės „Sirma“ kolektyvui
 • Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro direktoriui Rimantui Kareckui
 • R.Paknio leidyklos direktoriui Raimondui Pakniui
 • „Norfos“ labdaros ir paramos fondui
 • UAB „REAVITA“ direktorei Ramutei Meškelienei
 • UAB „JURASTA“ direktorei Jūratei Burlingienei
 • UAB „GYVO MENO GIJOS“ direktorei Agnei Venckutei – Aleksienei
 • Savaitraščio „Dialogas“ vyriausiajai redaktorei Elenai Tervidytei
 • UAB „Mažoji Ragainė“ kolektyvui
 • McDonald‘s restoranų tinklo kolektyvui
 • UAB „G4S Lietuva“ kolektyvui
 • Įmonės „AIKA“ direktorei Jolitai Girijotienei
 • Zitai Bakanauskienei „Gėlės pas Zitą“ savininkei
 • Leidyklos „Šviesa“ direktorei Astai Verkienei
 • UAB  „Fotolita“ direktoriui Giedriui Tradišauskui
 • UAB akcinės  bendrovės „Druskininkų Rasa“ generaliniam direktoriui Aurelijui Sinkevičiui
 • Dailininkų sąjungos galerijos direktorei Romai Survilienei
 • UAB „BMK“ leidybos paslaugų departamento kolektyvui

Sunkmečiu parama ir dėmesys ypač reikšmingi, tačiau viliamės bendradarbiauti ir ateityje.Modernios kūrybos tradicijos


Lietuvos 9 – 12 klasių mokiniai, kuriems artimas dailės menas, balandžio 21 – 22 dienomis susirinko į M.K. Čiurlionio mylėtą miestą – Druskininkus. Čia, „Ryto“ gimnazijoje, vyko Lietuvos mokinių dailės olimpiada (LMDO). Mokinių dailės olimpiadą organizavo LR Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras ir Druskininkų „Ryto“ gimnazija.

Jau septynioliktą pavasarį nubudusi gamta olimpiadą pasitinkama spalvingais jaunųjų menininkų darbais. Tačiau šis pavasaris ypatingas. Visa Lietuvos kultūros visuomenė mini neeilinę šaliai datą – M.K. Čiurlionio šimtąsias mirties metines, įtrauktas į UNESCO svarbiausių sukakčių sąrašą. Šių metų dailės olimpiados tema – „M.K. Čiurlionis – nuo tradicijų iki modernizmo.“
        Olimpiada vyko dvi dienas. Organizatoriai paruošė įvairią programą: dalyviai lankėsi liaudies menininko drožėjo A.Česnulio skulptūrų parke, M.K.Čiurlionio muziejuje, V.K. Jonyno dailės galerijoje, dirbo kūrybinėse dirbtuvėse. 2011 m. olimpiadoje dalyvavo 66 mokiniai ir 56 juos ruošę mokytojai.
        Kol mokiniai atliko kūrybines užduotis, jų mokytojai dalyvavo pokalbyje-diskusijoje „Meninio ugdymo programos naujovės ir perspektyvos. Nuo programų prie egzaminų kaitos. Ateities iššūkiai“, kurią mokytojų auditorijai pristatė Laima Rutkauskienė, LR ŠMM Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyr. specialistė.
        Balandžio 22 d. 15 val. „Ryto“ gimnazijoje buvo atidaryta mokinių darbų, sukurtų olimpiados metu, paroda.
        M.K. Čiurlionio fondas įsteigė specialų prizą pačiam „čiurlioniškiausiam“ jaunajam dailininkui – M.K. Čiurlionio reprodukcijų albumą ir knygyno „Baltos lankos“ dovanų čekį.
        Vilniaus dizaino kolegija įsteigė vieno tūkstančio litų stipendiją, kuri skirta Žydrūnei Jakubauskaitei, Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos mokinei už tradicinio meno ir šiuolaikinių technologijų samplaiką, kūrybiškumą ir siekį tobulėti.
        UAB ART INN buvo pagrindiniu olimpiados rėmėju. Visi olimpiados nugalėtojai buvo apdovanoti dovanų čekiais dailės priemonėms įsigyti.
        Mokytojai, kurių mokiniai tapo 2011 olimpiados nugalėtojais, buvo apdovanoti Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro padėkos raštais.
        Mokiniai, dalyvavusieji 2011 m. Lietuvos mokinių dailės olimpiadoje, apdovanoti dalyvio diplomais bei rėmėjų dovanomis.
        Mokytojams, dalyvavusiems seminaruose bei atlikusiems praktines užduotis, įteikti pažymėjimai.
        Visų jaunųjų dailininkų darbai nuo   2011 m. birželio 07 d. bus eksponuojami Lietuvos dailininkų sąjungos galerijoje Vilniuje (Vokiečių g. 2). Kasmetiniu reiškiniu tapo tokio pobūdžio paroda sostinėje.
        Šventės organizatoriai džiaugiasi, kad didėja visuomenės susidomėjimas dailės olimpiada – sulaukiama vis daugiau norinčių remti kultūrą, švietimą ir taip skatinti jaunuosius kūrėjus.

LMITKC informacija