Lt | En
  
 
Ši rūšis yra aptinkama centrinėje ir pietų Europoje, dalyje Azijos ir šiaurės Afrikoje. Lietuvoje labai reta rūšis, įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Gyvena Lazdijų ir Alytaus rajonuose; čia įkurti draustiniai. Aptiktas ir Žemaitijos nacionaliniame parke. Lietuvoje baliniai vėžliai nyksta dėl tinkamų buveinių trūkumo – nebeganomi smėlėti šlaitai apauga pušaitėmis, kūdros užauga gluosniais, keliai atskiria vieną buveinę nuo kitos. Be to, nemažą poveikį vėžliams turi ir plėšrūnai – lapės ir usūriniai šunys – kurie suėda jų kiaušinius.
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2002 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr.159 balinis vėžlys įrašytas į Europos bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, randamų Lietuvoje, sąrašą.
Šiuo metu gamtininkai balinius vėžlius saugo dirbtinėmis sąlygomis – augina akvaterariumuose. Taip įmanoma juos veisti, o vėliau paleisti į gamtą. Toks retųjų gyvūnų veisimo būdas vadinamas reprodukcija.