Lt | En
  
 

2020 m. birželio 19 d. vyko nuotolinė konferencija „Tarpdalykinė integracija meniniame ugdyme. Nuotolinio mokymo atradimai“, kurios metu pristatyti dailės, technologijų metodinės veiklos bei tarpdalykinės integracijos rezultatai, atskleidžiantys mokytojų kūrybinės veiklos originalumą, savitumą, išskirtinumą.

Konferencijoje dalyvavo 85 bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų būrelių dailės, technologijų ir kitų dalykų mokytojai.

Dienotvarkė

Pranešimai:

Daiva Zalogienė „Nuotolinio dailės mokymo pamokų temos ir idėjos, mokinių kūryba“
Daiva Lapaitienė „Kaukė iš kartono remiantis Kimmy Cantrell kūryba“
Jolita Šlepetienė „Žvilgsnis ir kūrybinė pajauta“
Dr. Ramutė Rachlevičiūtė, Irena Staknienė „Pagrindiniai dailės bendrosios programos atnaujinimo aspektai stiprinant kultūrinės ir kūrybiškumo kompetencijų ugdymą“
Jūratė Kokštaitė „Olandijos gėlių laukai – abstraktus paveikslas“
Romualda Zareckienė „Dailės pažinimas per kūrybinius ieškojimus nuotolinių pamokų metu“
Sigita Kaminsienė „Hologramos magija“
Sigita Kaminskienė, Ugnė Morkūnaitė , integruota dailės ir lietuvių kalbos ir literatūros pamoka nuotoliniu būdu Žmogus iš Lietuvos“ 

Dailės, technologijų mokytojų konferencija (pranešimai, 2019.05.24)


Konkursai

Netradicinės dailės pamokos
__________________________________________________________________________

VIRTUALIOS PARODOS

Piešinių konkursas „Kelionė laiku – atgimusi Vilniaus istorija“
Tarptautinio FAI piešinių konkurso nacionalinis etapas 

Piešinių konkursas „Mes užaugome laisvi“
Piešinių konkursas „Knygų namų šviesa“

Piešinių konkursas „Kalėdinis atvirukas“