Lt | En
  
 

Konferencija „Tarpdalykinė integracija meniniame ugdyme. Nuotolinio mokymo atradimai“ (2020 06 19)
Pranešimai:
Daiva Zalogienė „Nuotolinio dailės mokymo pamokų temos ir idėjos, mokinių kūryba“
Daiva Lapaitienė „Kaukė iš kartono remiantis Kimmy Cantrell kūryba“
Jolita Šlepetienė „Žvilgsnis ir kūrybinė pajauta“
Dr. Ramutė Rachlevičiūtė, Irena Staknienė „Pagrindiniai dailės bendrosios programos atnaujinimo aspektai stiprinant kultūrinės ir kūrybiškumo kompetencijų ugdymą“
Jūratė Kokštaitė „Olandijos gėlių laukai – abstraktus paveikslas“
Romualda Zareckienė „Dailės pažinimas per kūrybinius ieškojimus nuotolinių pamokų metu“
Sigita Kaminsienė „Hologramos magija“
Sigita Kaminskienė, Ugnė Morkūnaitė , integruota dailės ir lietuvių kalbos ir literatūros pamoka nuotoliniu būdu Žmogus iš Lietuvos“ 

Dailės, technologijų mokytojų konferencija (2019.05.24)Konkursai

Netradicinės dailės pamokos
__________________________________________________________________________

VIRTUALIOS PARODOS

Piešinių konkursas „Kelionė laiku – atgimusi Vilniaus istorija“
Tarptautinio FAI piešinių konkurso nacionalinis etapas

Piešinių konkursas „Mes užaugome laisvi“
Piešinių konkursas „Knygų namų šviesa“

Piešinių konkursas „Kalėdinis atvirukas“