Lt | En
  
 
Projekto koordinatorė Reda Zinkevičiūtė
Tel. +37061933755
El. p. reda.zinkeviciute@lmnsc.lt 

2020 metai

Motiejus Valančius – didysis XIX amžiaus vidurio lietuvių tautos švietėjas ir kultūros puoselėtojas, rašęs dvasinio ir religinio turinio knygas, skatinęs kitus rašyti gimtąja kalba. Rūpinosi lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis platinimu bei parapijiečių švietimu.  

Projekto tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi lietuvių tautos patriarchais bei ugdytis tautinę savimonę. Pagrindinis projekto akcentas šiais metais skiriamas mokinių ir mokyklų bendradarbiavimui.


Sąlygos

Registracija

 


2019 m. gegužės 10-ąją Dieveniškėse susitiko keturios Vilniaus krašto mokyklos – vyko renginys, skirtas Motiejaus Valančiaus atminimui

 


Motiejus Valančius – didysis XIX amžiaus vidurio lietuvių tautos švietėjas ir kultūros puoselėtojas. Mokėsi Varnių kunigų seminarijoje, studijas tęsė Vyriausioje Vilniaus kunigų seminarijoje,1828 m.rugsėjo 1d.Vilniaus katedroje įšventintas kunigu. Motiejus Valančius rašė dvasinio ir religinio turinio knygas, skatino kitus apsišvietusius žmones rašyti gimtąja kalba. Rūpinosi lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis platinimu bei parapijiečių švietimu. Tautos, lietuvybės klausimas rūpėjo ir Motiejaus Valančiaus pėdomis ėjusiam Juozui Tumui-Vaižgantui.  Įvairiapusės Vaižganto veiklos tikslas buvo jungti tautą, kad ši bendradarbiautų tėvynės labui.

Motiejaus Valančiaus ir Juozo Tumo-Vaižganto idėjos bei vertybės gyvos iki šiol. Kaip jos suprantamos, kaip jos pritaikomos ir interpretuojamos šiandien? 5–12 klasių mokiniai kviečiami pasirinkti Motiejaus Valančiaus, Juozo Tumo-Vaižganto kūrybos ar gyvenimo epizodus bei laisva forma juos pristatyti, interpretuoti – vaidinimais, filmukais, piešiniais ir t. t. 

Projekto nuostatai