Lt | En
  
 
Projekto koordinatorė Reda Zinkevičiūtė
Tel. +37061933755
El. p. reda.zinkeviciute@lmnsc.lt 

2021 metai

5–12 klasių mokinius ir jų mokytojus kviečiame dalyvauti projekte, skirtame Motiejaus Valančiaus atminimui įamžinti. Projektas vyksta nuo balandžio iki spalio mėnesio.

Dalyviai kviečiami pristatyti kūrybinius darbus, kuriuose atsispindi Motiejaus Valančiaus įtaka lietuvių literatūros, švietimo raidai, atlikti darbai, išlikęs paveldas, atmintinos vietos ir pan.

Darbų laukiame iki spalio 1 d.

 Konkurso nuostatai


Registracijos anketa

 


 

2020 metai

Kasmet vykstantis projektas, skirtas XIX amžiaus vidurio lietuvių tautos švietėjo ir kultūros puoselėtojo Motiejaus Valančiaus atminimui, šiais metais sulaukė 18 darbų. Šiemet mokiniai projektui pateikė pačių kurtus filmus. Ypač įdomūs buvo Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos mokinių skurti filmai. Jų šį gimnazija atsiuntė net tris. 

Auksės Pukinskienės vadovaujami mokiniai sukūrė spektaklį „Mikė Melagėlis“: https://youtu.be/2QlytpvRGZw

Žurnalistų būrelio nariai, padedami mokytojų Irenos Kaklauskienės ir Vitalijos Savickienės, sukūrė filmuką apie Kaune esančias vietas, susijusias su Motiejumi Valančiumi: https://youtu.be/V6aNO2ygkVY  

Elenos Antanavičienės vadovaujama mokinių komanda tyrinėjo Motiejaus Valančiaus biografiją ir atminimą: https://drive.google.com/file/d/1rE6n9o59nhK4GHGeoHc6oQBfWuYQKn14/view?usp=sharing

***
Motiejus Valančius – didysis XIX amžiaus vidurio lietuvių tautos švietėjas ir kultūros puoselėtojas, rašęs dvasinio ir religinio turinio knygas, skatinęs kitus rašyti gimtąja kalba. Rūpinosi lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis platinimu bei parapijiečių švietimu.  

Projekto tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi lietuvių tautos patriarchais bei ugdytis tautinę savimonę. Pagrindinis projekto akcentas šiais metais skiriamas mokinių ir mokyklų bendradarbiavimui.


Sąlygos


Motiejus Valančius – didysis XIX amžiaus vidurio lietuvių tautos švietėjas ir kultūros puoselėtojas. Mokėsi Varnių kunigų seminarijoje, studijas tęsė Vyriausioje Vilniaus kunigų seminarijoje,1828 m.rugsėjo 1d.Vilniaus katedroje įšventintas kunigu. Motiejus Valančius rašė dvasinio ir religinio turinio knygas, skatino kitus apsišvietusius žmones rašyti gimtąja kalba. Rūpinosi lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis platinimu bei parapijiečių švietimu. Tautos, lietuvybės klausimas rūpėjo ir Motiejaus Valančiaus pėdomis ėjusiam Juozui Tumui-Vaižgantui.  Įvairiapusės Vaižganto veiklos tikslas buvo jungti tautą, kad ši bendradarbiautų tėvynės labui.

Motiejaus Valančiaus ir Juozo Tumo-Vaižganto idėjos bei vertybės gyvos iki šiol. Kaip jos suprantamos, kaip jos pritaikomos ir interpretuojamos šiandien? 5–12 klasių mokiniai kviečiami pasirinkti Motiejaus Valančiaus, Juozo Tumo-Vaižganto kūrybos ar gyvenimo epizodus bei laisva forma juos pristatyti, interpretuoti – vaidinimais, filmukais, piešiniais ir t. t. 

Projekto nuostatai