Lt | En
  
     
   
Mokyklos vadovė Meninio ir kultūrinio ugdymo skyriaus metodininkė Audronė Urbelionienė,
tel. 865638112, el. p. audrone.urbelioniene@lmnsc.lt 
Norintieji mokytis šioje mokykloje iki vasario 5 d. turi pateikti registracijos anketą
el. p. audrone.urbelioniene@lmnsc.lt 

Mokyklos programa

Anketa 

Kvietimas mokytis bus išsiųstas anketoje nurodytu el. paštu.

Mokykla mokama. Vienos sesijos mokestis – 45 eurai.

Asmens priėmimas į mokyklą patvirtinamas sutartimi. Su jaunesniais kaip 16 metų asmenimis sutartis sudaroma esant jų tėvų (rūpintojų) sutikimui.
Įstoję mokytis papildomai informuojami, kviečiami į sesijas
Apie mokyklą
Mokykla skirta visiems šalies bendrojo ugdymo, profesinių mokyklų, neformaliojo ugdymo įstaigų 9–10 klasių mokiniams, kurie domisi teatru, kinu, Lietuvos ir pasaulio kultūriniu gyvenimu, ieško sceninės saviraiškos galimybių, nori susipažinti su šiuolaikinio teatro profesionalais bei išbandyti save kaip aktorių.

Mokyklos programoje daug dėmesio skiriama visapusiškam kūrybiškos asmenybės ugdymui.Siekiama lavinti komunikabilumo, streso valdymo, viešo kalbėjimo, sceninio judesio, sceninės kalbos, kompozicijos, teatrinės improvizacijos, menojautos, dramaturginio mąstymo ir kitus sceniniai raiškai būtinus įgūdžius.

Mokiniai dalyvaus paskaitose, ugdančiose sceninius gebėjimus bei teatro suvokimą, mąstymo ir savęs pažinimo pratybose, lankys spektaklių ir kino filmų peržiūras, dalyvaus diskusijose, atliks savarankiškas kūrybines namų užduotis.

Ugdymo organizavimas vyksta sesijomis, kurių metu skaitomos paskaitos, atliekamos ir aptariamos kūrybinės užduotys. Vyksta diskusijos su meno kūrėjais, organizuojamos pažintinės bei mokomosios ekskursijos, rengiami individualūs ir bendri kūrybiniai projektai.

Sesijos metu mokiniai dirba ne tik dalykinėse sekcijose, bet lanko ir asmenybės ugdymo užsiėmimus, vykdo įvairius bendrus projektus.
Mokykla yra dvimetė. Po mokyklos baigimo mokiniai gauna Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro mokyklos baigimo pažymėjimus.