Lt | En
  
 
Informuojame Lietuvos savivaldybių administracijas gavusias per 2021 m. I ketv. projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-00012 finansavimą Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (toliau – VSAKIS) apskaityti finansavimą kaip Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras perduotą Valstybės biudžeto finansavimą. 

VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje už 2021 m. I ketv.  Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras derins E13-110 finansavimo sumų grupėje, atitinkamai savivaldybės turi derinti E13-210 „Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gavėjas)“ derinimų grupėje. 

Ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais bus skelbiama papildoma informacija apie perduotą finansavimą.