Pirmas žingsnis Antras žingsnis Trečias žingsnis
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

TĖVELIŲ AR GLOBĖJŲ APKLAUSA

Gerb. mokinio tėveli/globėjau,

Kviečiame Jus sudalyvauti apklausoje, kuria siekiame ištirti neformaliojo vaikų švietimo mokyklų* (toliau NVŠ mokykla), kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybė, vykdomų paslaugų stipriąsias bei silpnąsias vietas. Gauti duomenys padės įvertinti esamą situaciją ir ją tobulinti.

Anketa yra anoniminė. Atsakydami į klausimus užtruksite tik keletą minučių. Iš anksto dėkojame už pateiktus atsakymus!

Apklausą atlieka Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Neformaliojo vaikų švietimo kokybės ir stebėsenos skyrius.

Kaip pildyti anketą?
Atidžiai perskaityk klausimus ir po jais pateiktus teiginius. Prie kiekvieno teiginio pažymėk langelį / langelius, kurie tiksliausiai atspindi Tavo nuomonę ir pasirinkimą. Pageidautina, kad laukelyje „Kita (įrašyk)...“ išsakytum savo nuomonę į pateiktą klausimą plačiau, neapsiribodamas pateikiamais teiginiais.
Apklausos pildomos tik internetinėje erdvėje, paspaudus laukelį „Pradėti pildyti“.

Iš anksto dėkojame už atsakymus!
Tel. pasiteiravimui (8 5) 231 6133
* NVŠ mokyklos – sporto, muzikos, meno, dailės mokyklos bei jaunimo, laisvalaikio, saviraiškos centrai, kūrybos centrai, saugaus eismo mokyklos ir kitos NVŠ mokyklos. Apklausos objektas – NVŠ mokyklos, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybė.

NVŠ – Neformalusis vaikų švietimas;
FŠPU – Formalųjį švietimą papildantis ugdymas;

 

Pradėti pildyti