Pirmas žingsnis Antras žingsnis Trečias žingsnis
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

TĖVELIŲ AR GLOBĖJŲ APKLAUSA

Gerb. mokinio tėveli / globėjau,

šia anketa siekiame išsiaiškinti neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) krepšelio modelio stipriąsias bei silpnąsias puses. Remdamiesi Jūsų nuomone ir patirtimi sieksime gerinti NVŠ programų tikslinio finansavimo įgyvendinimo kokybę. Gauti duomenys bus lyginami su 2016 m. vykdytos apklausos rezultatais.

Anketa yra anoniminė. Atsakydami į klausimus užtruksite iki 7 minučių. Iš anksto dėkojame už pateiktus atsakymus!

Apklausą atlieka Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Neformaliojo vaikų švietimo kokybės ir stebėsenos skyrius.

Kaip pildyti anketą? 
Kaip pildyti anketą? Atidžiai perskaityk klausimus ir po jais pateiktus teiginius. Prie kiekvieno teiginio pažymėk langelį / langelius, kurie tiksliausiai atspindi Tavo nuomonę ir pasirinkimą. Pageidautina, kad laukelyje „Kita (įrašyk)...“ išsakytum savo nuomonę į pateiktą klausimą plačiau, neapsiribodamas pateikiamais teiginiais.

Apklausos pildomos tik internetinėje erdvėje, paspaudus laukelį „Pradėti pildyti“. 

Iš anksto dėkojame už atsakymus!
Tel. pasiteiravimui (8 5) 231 6133
Anketa skirta tėvams, kurių mokiniai lanko NVŠ programas,
finansuojamos Europos Sąjungos lėšomis 2018 m.

 

Pradėti pildyti