Lt | En
  
 
Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos akademija yra vienintelė valstybinė ugdymo įstaiga šalyje, teikianti vaikams galimybę įgyti skraidymo aparatų pilotavimo patirtį bei aviacijos teorijos pradmenis. Akademijos veikla padeda vaikams atskleisti individualias kūrybines galias ir gebėjimus, tenkinti prigimtinius saviraiškos poreikius, orientuoja ateities profesinei veiklai.

ISTORIJA
1983 m. Įsteigta Panevėžio aviacijos techninio sporto klubo Kėdainių Jaunųjų aviatorių mokykla (būrelis). Ji įsikūrė Aukštųjų Kaplių kaime, 12 km nuo Kėdainių.
1988 m. Skraidymų bazė perkelta į naują, specialiai įrengtą, aerodromą Vilainių kaime, šalia Kėdainių.
1992 m. Jaunųjų aviatorių mokykla reorganizuota į Kėdainių vaikų aviacijos mokyklą. Visas steigėjo funkcijas perėmė Kėdainių rajono savivaldybė. Veikė dvi eskadrilės.
1993 m. Mokyklai suteiktas žymaus sklandytuvų konstruktoriaus ir jaunimo sklandymo propaguotojo Broniaus Oškinio vardas.
1994 m. Mokykla reorganizuota iš rajoninės į Respublikinę neformaliojo ugdymo įstaigą. Steigėjo funkcijas perėmė LR Švietimo ir mokslo ministerija. Veikė 12 eskadrilių visoje Respublikoje. 
2003 m. Mokykla apdovanota Tarptautinės Aeronautikos Federacijos (FAI) garbės diplomu.
2019 m. Mokykla reorganizuota. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. mokykla prijungiama prie  Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir pervadinta į Broniaus Oškinio vaikų aviacijos akademiją.