Lt | En
  
     
   

2018 metai

Konkursas skirtas geriausiai savo edukacines erdves tvarkančioms ikimokyklinio, bendrojo ugdymo mokykloms, profesinio mokymo įstaigoms, neformaliojo vaikų švietimo mokykloms 2018 metais išrinkti.


Konkurso
tikslas – aktyvinti mokyklų tikslingą, darnų ir estetišką edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą mokinių ugdymo procesui organizuoti, įtraukiant į praktinę veiklą visą mokyklos bendruomenę.


Konkursas rengiamas 2018 m. kovo–rugsėjo mėnesiais dviem etapais:

I etapas – savivaldybių lygmeniu – iki 2018 m. gegužės 14 d.
II etapas – nacionaliniu lygmeniu – iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.

Konkursą inicijuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, organizuojaLietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.


Nuostatai

1 priedas
2 priedas

3 priedas

Informacija apie konkursą teikiama tel.: (8 5) 267 0060, (8 5) 265 3472 
ir el. paštu stase.mameniskiene@lmnsc.lt.

2017 metai