Lt | En
  
 

2019 metai

2019 m. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (LMNŠC) kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka ir Dailės mokytojų asociacija organizuotas nacionalinis mokinių piešinių konkursas „Knygų namų šviesa. Nacionalinei bibliotekai – 100“ yra kryptingai puoselėjamas renginys, tęsiantis 2016 m. ir 2018 m. konkursų tradicijas. Jų dalyviai, skirtingo amžiaus mokiniai, yra nuolat skatinami domėtis Lietuvos kultūros istorija ir dailės kalba atskleisti, kuo kiekvienam iš jų svarbus knygų pasaulis.

Šiais metais Nacionalinei bibliotekai minint šimtmečio jubiliejų konkurso organizatoriai ragino jaunuosius dailininkus plačiau pasidomėti didžiausios mūsų šalies bibliotekos praeitimi, pastato istorija, šiandienos aktualijomis ir simboliškai vaizduoti tiek šimto metų palikimą saugančią aplinką, tiek šiandieninę interaktyvią bibliotekos erdvę. Todėl mokiniai galėjo pasijusti ateities bibliotekų vizijų kūrėjais ir architektais, lyg iš šalies pamatyti save knygų apsuptyje, atidžiau įsižiūrėti į Nacionalinėje bibliotekoje dirbančius žmones, čia organizuojamus renginius.

Konkurso rengėjai nuoširdžiai dėkoja visiems savo kūrinius komisijos vertinimui pateikusiems mokiniams ir jų mokytojams. Iš beveik pusės tūkstančio atsiųstų kūrinių matyti, jog konkurso dalyvius ši tema sudomino, buvo jiems aktuali. Verta pažymėti, jog aktyviai dalyvavo tiek profilinių, tiek specialiųjų ugdymo įstaigų auklėtiniai. Šiuo požiūriu paminėtini originalūs mokinių darbai, kuriuos atsiuntė Ukmergės „Ryto“ specialioji mokykla, Marijampolės meno mokykla, Šilalės meno mokykla, Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla, Širvintų meno mokykla, Šiaulių Gegužių progimnazija, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija, Kretingos rajono Vydmantų gimnazija, Rokiškio rajono Pandėlio gimnazija, Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras ir kt. (Penki darbai, atsiųsti iš Minsko gimnazijos Nr. 35 (Baltarusija), liudija, kad ateityje šis konkursas galėtų tapti tarptautinis.)

Džiugina atsiųstų darbų meniškumas ir visose trijose (7–10 metų, 11–14 metų ir 15–18 metų) mokinių amžiaus grupėse pristatytų darbų įvairovė. Šįkart puikias ir įvairiapuses mokinių darbų kolekcijas pristatė mokytojai iš Trakų rajono Motiejaus Šimelionio gimnazijos, Šilalės meno mokyklos, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro „Varsa“, Telšių „Kranto“ gimnazijos, Vilniaus Senvagės gimnazijos, Vilniaus Biržiškos gimnazijos ir kt.

Konkurso dalyviai meniškai interpretavo Nacionalinės bibliotekos jubiliejui skirtą temą. Jauniausieji dažniausiai kūrybinių idėjų sėmėsi artimiausioje knygų aplinkoje, žaismingai perteikdami savo įspūdžius, daugiausia piešdami spalvotais pieštukais, flomasteriais, aliejinėmis kreidelėmis ir rinkdamiesi paprastesnes mišrias dailės priemones. Vyresnieji ieškojo originalių knygų pasaulį atliepiančių kompozicijų, atskleisdami perprastus guašo, tušo, grafito ar gratažo priemonių techninius niuansus. Vyriausieji daugiau improvizavo pasitelkdami fantastines įsivaizduojamos bibliotekos erdves ar ateities vizijas, tikslingai naudodami pasirinktas tapybos ar grafikos technikas.  

Vadovaudamasi konkurso nuostatomis LMNŠC sudaryta vertinimo komisija, kuriai atstovavo VDA Piešimo katedros doc. Gediminas Žuklys, Vilniaus Žemynos gimnazijos dailės mokytojas metodininkas, Dailės mokytojų asociacijos vadovas Rimantas Kisielius, Vilniaus Karoliniškių gimnazijos dailės mokytoja metodininkė Angelija Vekterienė, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokytojai – dailės mokytoja ekspertė Vilija Starošienė, dailės mokytojas metodininkas Audronis Žemaitis, Vilniaus Justino Vienožinskio dailės istorijos mokytoja ekspertė Rita Mikučionytė ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkė Julija Charsika, profesionaliai atrinko konkurso laureatų ir parodos dalyvių darbus. Kaip įprasta, buvo suformuota 60 darbų parodos kolekcija ir skirti 15-os laureatų (po 5 kiekvienai amžiaus grupei) diplomai bei padėkos raštai.

Rita Mikučionytė,
dailėtyrininkė,
Vilniaus J. Vienožinskio ir Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos
dailės istorijos mokytoja ekspertė


Šiais metais Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka mini 100 metų jubiliejų. Jos gyvavimo pradžia laikomi 1919-ieji. Savo veiklą pradėjusi Kaune kaip Valstybinis centrinis knygynas, 1963 m. ji buvo perkelta į Lietuvos sostinę Vilnių. 1988 m. bibliotekai suteiktas pirmosios lietuviškos knygos autoriaus Martyno Mažvydo vardas, o 1989 m. – nacionalinės bibliotekos statusas. Tai pagrindinė Lietuvos viešo naudojimo mokslinė biblioteka, atliekanti ir parlamentinės bibliotekos funkcijas.

„Nacionalinė biblioteka – svarbi mūsų valstybės dalis, prisidėjusi prie Lietuvos tapatybės kūrimo ir išsaugojimo. Biblioteka – ypatinga erdvė, žmogiškojo buvimo teritorija ir žmogaus dvasinio augimo sąlyga. Skaitydami kartu su žodžiais perimame turtingą savo krašto ir pasaulio kultūrą, naujausias žinias, augame kaip asmenybės. Tikiu, kad ši jubiliejinė sukaktis paskatins ir įkvėps Lietuvos ateities kūrėjus ir toliau pažinti, švęsti ir drauge kurti mūsų visų bendrą turtą – Nacionalinę biblioteką“, – sako bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas ir kviečia aktyviai dalyvauti piešinių konkurse.

Konkurso „Knygų namų šviesa“, skirto Nacionalinės bibliotekos 100-mečiui, tikslas – įtraukti mokinius į aktyvią kūrybinę veiklą, skatinti dailės kalba išreikšti savo santykį su skaitymu, knyga, elektroniniais ištekliais, biblioteka, Lietuvos kultūros istorija. Raginame jaunuosius dailininkus pasidomėti pačios bibliotekos, jos pastato istorija, interjeru, paslaugomis. Kviečiame vaikus ir jaunimą pasijusti ateities bibliotekų vizijų kūrėjais ir architektais, atidžiau įsižiūrėti į Nacionalinėje bibliotekoje dirbančius žmones, čia organizuojamas įvairias veiklas, renginius, lyg iš šalies pamatyti save mėgstamoje bibliotekoje ir sukurti tam vaizdiniui iliustraciją. Lauksime piešinių, simboliškai atspindinčių ir šiuolaikinę, modernią, interaktyvią, ir šimto metų tradicijas saugančią biblioteką.

Tikimės, kad ši tema jauniesiems kūrėjams sužadins vaizduotę ir suteiks prasmingų idėjų kūrybai. Konkurso organizatoriai dalyviams linki įdomių ieškojimų, asmeninių atradimų ir kūrybinės sėkmės atskleidžiant pačias įvairiausias, netikėtas ir savitas Nacionalinės bibliotekos istorijas. 
Konkurso nuostatai

2018 m

Spalio 4 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko Nacionalinio mokinių piešinių konkurso „Knygų namų šviesa“ laimėtojų pagerbimo šventė bei parodos pristatymas.>>>

Renginio akimirkos
Paroda internete

2018 m. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (toliau – LMNŠC) organizuotas nacionalinis mokinių piešinių konkursas „Knygų namų šviesa“ jau tapo tradicija. Tai puiki proga jauniesiems dailininkams ne tik per kūrybą pažinti save ir pasaulį, bet ir suvokti istorinės ir artimiausios sociokultūrinės aplinkos, meno žmogaus gyvenime svarbą.

 Lyginant su 2016 m. LMNŠC rengtu konkursu „Knygų namų šviesa“, kuris buvo skirtas Bibliotekų metams, matyti, jog šiais metais norą dalyvauti konkurse pareiškė beveik tris kartus mažiau mokinių. Gali būti, kad mokiniams ir juos rengusiems mokytojams trūko laiko tinkamai pasirengti 2018 m. kovo 13 d. startavusiam konkursui.

Kita vertus, galime pasidžiaugti atsiųstų darbų meniškumu. Iš tikrųjų džiugina visose trijose – 7–10 metų, 11–14 metų ir 15–18 metų – mokinių amžiaus grupėse pristatytų darbų įvairovė. Konkurso dalyviai nevaržomai rinkosi sau artimas ir konkrečiam sumanymui atskleisti labiausiai tinkamas dailės priemones ir technikas, pradedant guašu, akvarele, grafitu, aliejinėmis kreidelėmis ir baigiant gratažo, monotipijos, mišriomis technikomis. Jaunesnieji, žaismingai vaizduodami save tarp knygų ar knygų veikėjus, daugiau eksperimentavo, vyresnieji labiau gilinosi į skaitymo aplinkos ir perskaitytos knygos atmosferą, stengėsi detaliau, tikroviškiau perteikti tikrovės įspūdžius.

Meniškai interpretuodami savo santykį su knyga, biblioteka ir Lietuvos kultūros istorija, mokiniai ne tik ieškojo idėjų artimiausioje asmeninės ar mokyklos bibliotekos aplinkoje, bet ir daug fantazavo, ieškojo netikėtų detalių perskaitytų knygų istorijose. Tai rodo, jog mūsų mokiniai yra labai kūrybiški ir atviri meniniams atradimams, o jaunuosius kūrėjus ugdantys mokytojai – puikūs patarėjai, atsižvelgiantys į kiekvieno individualius gebėjimus.

Vadovaudamasi konkurso nuostatomis LMNŠC pakviesta vertinimo komisija, kuriai vadovavo ilgametę konkursų vertinimo patirtį turinti VDA grafikos katedros vedėja, VDA Senato pirmininkė doc. Marija Marcelionytė-Paliukė, profesionaliai atrinko konkurso laureatų ir parodos dalyvių darbus. Buvo suformuota 60 darbų parodos kolekcija ir skirti 15 laureatų (po 5 kiekvienai amžiaus grupei) diplomai bei padėkos raštai.

Rita Mikučionytė, dailėtyrininkė,
Vilniaus J. Vienožinskio ir Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos dailės istorijos mokytoja ekspertė

 

2016 metai

Konkurso laimėtojų apdovanojimo šventė vyko balandžio 26 d.  Lietuvos technikos bibliotekoje (susijusios naujienos)
Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekojesusijusios naujienos )
Vaizdai kaip žodžiai, nes piešiantys skaito, o skaitantys piešia (Doc. Marija Marcelionytė-Paliukė)>>> 
 (darbų vertinimas)