Lt | En
  
 

2018 metai

Šalies mokinių kraštotyrinis konkursas „Tautos dvasios beieškant“

Konkurso koordinatorius  

Turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus metodininkas Arvydas Ščiukaitis.
Tel. (8 5) 215 4319, 
el.paštas arvydas.sciukaitis@lmnsc.lt 

Baigiamasis renginys vyko lapkričio 23 d. Plačiau >>>

Nuostatai

Kūrybinės grupės anketa

Konkursas skirtas 5–12 klasių mokiniams.

Pasirenkamų temų prioritetai: Atkurtai Lietuvos valstybei – 100 metų; Lietuvos skautų judėjimo metai; Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės išrinkimo 30-metis; Sąjūdžio rėmimo grupės miestuose ir rajonuose; Sąjūdžio Steigiamasis suvažiavimas, kuriame buvo patvirtintas Sąjūdžio Seimas ir išrinkta Sąjūdžio Seimo taryba; Simonui Daukantui, istorikui, rašytojui, tautos švietėjui – 225 m.; filosofo, rašytojo, publicisto, kultūros veikėjo Vydūno (Vilhelmo Storostos) 150 gimimo metinės, 100-osios vienuolio kapucino, kunigo, pamokslininko, Lietuvos pasipriešinimo sovietinei okupacijai dalyvio Tėvo Stanislovo-Algirdo Mykolo Dobrovolskio gimimo metinės; Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vado A. Ramanausko-Vanago 100-osios gimimo metinės; piliakalniai, prie jų esančios gyvenvietės, šventvietės, kapinynai, pilkapiai, senieji keliai, Lietuvos etnografiniai regionai ir jų kultūriniai ypatumai; papročiai ir tradicijos; amatai ir verslai; tarmės: paplitimas, reikšmė, išsaugojimas.

Konkurso tikslas – ugdyti pilietinę savivoką per savo gimtinės, tėviškės etnokultūros paveldo suvokimą, lavinti tiriamuosius ir komandinio darbo gebėjimus.