Lt | En
  
 

2020 metai

Projekto aprašas

Spalio 23 d. vyko edukacinio projekto „Kultūrų ratas“ baigiamasis renginys.

Nors šiais metais baigiamojo renginio dėl visiems gerai žinomų priežasčių gyvai surengti nepavyko, tačiau ir nuotolinis susitikimas su didžiąja dalimi dalyvių džiugino. Kartu galėjome pasižiūrėti beveik visus pateiktus darbus, išgirsti, kaip kam sekėsi juos rengti, su kokiais sunkumais ir džiaugsmais susidūrė mokiniai, siekdami rezultato.

Nepaisant aplinkybių, šiemet sulaukėme ne mažiau dalyvių nei ankstesniais metais. 2020 m. edukaciniame projekte „Kultūrų ratas“ dalyvavo apie 200 mokinių ir mokytojų iš 15 skirtingų institucijų. Dalyviai parengė 22 įvairaus formato pranešimus, pasirodymus. Didesnioji dalis – projektai, skaidrėmis pristatantys skirtingas kultūras (karaimų, romų, totorių, žydų, rusų), gyvenančias Lietuvoje, jų papročius, tradicijas, valgius, nacionalinius kostiumus. Keletas prisistatymų nufilmuoti – tai ir nacionaliniai šokiai (romų, rusų), ir inscenizacijos (Mažosios Lietuvos vestuvių apeigos, Ivano Kupalos šventė), ir net viena pasaka (ukrainiečių liaudies pasaka).  

Smagu išgirsti, kad vaikams įdomu dalyvauti šiame projekte, pažinti naujas kultūras, ir dalis jų jau dabar planuoja, jog dalyvaus ir kitąmet.

Taip pat norime paminėti, jog per penkerius projekto metus ištikimiausi dalyviai buvo Romų visuomenės centras, Visagino kultūros centro kolektyvas „Rodničiok“ ir Radviliškio r. Pociūnėlių pagrindinė mokykla.

Projektą inicijuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, organizuoja ir vykdo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Projektas vykdomas nuo 2016 metų.

Su šių metų darbais galima susipažinti čia.


2019 metai

 Edukacinio projekto „Kultūrų ratas“ baigiamasis renginys

2018 metai

Baigiamasis renginys vyko lapkričio 23 d.  Plačiau >>>
Mokinių pranešimai

Ukraina. Krikštas. Žemė ir dangus.
Ukrainiečiai
Delmonas
Islamas ir aš
Stačiatikiai Kruonyje
Lenkų tautiniai drabužiai ir velykinės tradicijos

2017 metai

Edukacinis projektas „Kultūrų ratas“ skirtas daugiakultūrio Lietuvos paveldo skleidimui, tautinės savimonės ugdymui bei tolerancijos puoselėjimui. Šiais metai jame dalyvavo daugiau kaip 200 mokinių iš įvairių Lietuvos ugdymo įstaigų bei grupė iš Kaliningrado srities. 

Projekto metu dalyviai domėjosi Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų – latvių, žydų, totorių, rusų, karaimų, lenkų, baltarusių, ukrainiečių, gruzinų kultūriniu palikimu; rinko medžiagą apie tautų papročius, tradicijas, patys gamino tautinius patiekalus, siuvo tautinius drabužius, dainavo, šoko, organizavo renginius, vyko į pažintines keliones, būrė bendruomenę tarpkultūrinėms veikloms, kūrė originalius, informatyvius pristatymus.

Gruodžio 13 d. Kėdainių daugiakultūriame centre vyko projekto baigiamasis renginys. Renginio dalyviai pristatė surinktą medžiagą, nuveiktus darbus. Romų visuomenės centro ir Panevėžio vaikų dienos užimtumo centro vaikai surengė smagią koncertinę programą. Publiką sužavėjo skambėjusios dainos ir,  žinoma, uždegantys romų šokiai.

Nemažai ovacijų sukėlė ir Visagino kultūros centro parengta programa. Mokiniai kartu su savo vadovais parodė teatralizuotą pasakojimą, skirtą šv. Kalėdoms. Puikiai surežisuotame ir nuoširdžiai suvaidintame spektaklyje buvo ir lėlių teatras, ir liaudies dainos, ir tautiniai muzikos instrumentai. 

Po renginio projekto dalyviams buvo surengta pažintinė ekskursija po Kėdainius.

Projektą inicijuoja  Švietimo ir mokslo ministerija, organizuoja  ir vykdo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, bendradarbiaudamas su Tautinių mažumų departamentu prie LRV, Romų visuomenės centru, Visagino kultūros centro Etninės kultūros ir edukacijos skyriumi. Projektas vykdomas nuo 2016 metų.

Renginio akimirkos

Vaizdo įrašas

Mokinių pristatymai

Projekto aprašas