Lt | En
  
 

2018 metai

XXII Lietuvos mokinių filosofijos olimpiada

Sąlygos

XXI Lietuvos mokinių filosofijos olimpiada 
Lietuvos edukologijos universitetas, II rūmai 
(T. Ševčnkos g. 31, Vilnius) 

Protokolas


2017 metai

Turime pirmuosius dvidešimtosios, jubiliejinės olimpiados rezultatus. Pirmieji 35 bus pakviesti į antrąjį olimpiados turą, kovo 3 dieną LEU (Ševčenkos 31-228) rašyti filosofinės esė. Skaitykite jau turimus filosofijos vadovėlius ir Jums prieinamus filosofų tekstus, ypač Arvydą Šliogerį. Mąstykite kritiškai ir savarankiškai. Struktūruokite tekstus, kuriuos rašote į atskiras potemes. Pradžioje kelkite atvirus klausimus, pabaigoje - apibendrinkite. Nenusiminkite , jei Jūsų balas šiais metais ne koks ir nepatekote į antrąjį turą. 
Tiesiog daugiau skaitykite, dirbkite, ruoškitės ir dalyvaukite kitais metais. Lauksime Jūsų, ir visiems geriausios kloties.
Jūratė Baranova

2016 metai

2016 m. Lietuvos mokinių filosofijos olimpiados I turo užduotys

Lietuvos mokinių filosofijos olimpiada 2016 metais vyks dviem turais.   

I olimpiados turas vyksta neakivaizdiniu būdu. Lietuvos filosofijos mokytojų asociacijos parengtas užduotis ir informaciją apie olimpiadą Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras pateikia savivaldybių administracijų švietimo padaliniams. Švietimo padalinio specialistas, kuruojantis filosofijos mokymą, pasirūpina, kad informacija pasiektų mokyklas, o mokinių atliktos užduotys būtų iki 2016 m. vasario 1 d. išsiųstos adresu:   

Lietuvos mokinių filosofijos olimpiadai
Lietuvos edukologijos universiteto
Istorijos fakulteto, Filosofijos katedrai
T. Ševčenkos g. 31, 228 kab.
LT-08106 Vilnius

(data ant voko (pašto spaudas) turi būti ne vėlesnė kaip galutinė atliktų užduočių teikimo data).   

II olimpiados turas vyks 2016 m. kovo 4-5 d. Lietuvos edukologijos universiteto, Istorijos fakultete, T. Ševčenkos g. 31, Vilnius. 

Bus rašoma filosofinė esė.  

Olimpiadoje dalyvauja 10–12 klasių mokiniai. Informacija dėl užduočių atlikimo teikiama el. paštu: jurabara@gmail.com

2014–2015 metai

XXVIII Lietuvos mokinių filosofijos olimpiada
 XXVIII Lietuvos mokinių filosofijos olimpiados I etape šiais metais dalyvavo 34 dalyviai.
Jeigu siuntėte savo darbą, tačiau neradote jo sąraše – prašome pranešti olimpiados organizatoriams el. paštu jurabara@gmail.com arba dina.voronina@lmnsc.lt.

2015 m. Lietuvos mokinių filoosofijos olimpiados I turo užduotys.
(Paskelbta: 2014-10-13)

Tarptautinėje filosofijos olimpiadoje lietuvaičiai iškovojo auksą, sidabrą ir bronzą.
Gegužės 15–18 pirmą kartą Lietuvoje vykusioje tarptautinėje filosofijos olimpiadoje mūsų šalies atstovai pasirodė puikiai – pelnyti net trys medaliai ir pagyrimo raštas.

(Paskelbta: 2014-05-19)

Vilniaus rotušėje atidaryta Tarptautinė filosofijos olimpiada. Vakar, gegužės 15 dieną, Vilniaus rotušėje iškilmingai atidaryta 22-oji Tarptautinė filosofijos olimpiada (International Philosophy Olympiad – IPO 2014).
(Paskelbta: 2014-05-16)

 Lietuvos mokinių XVII filosofijos olimpiada

2013 metai

Lietuvos mokinių filosofijos olimpiada


Lietuvos mokinių filosofijos olimpiada 2014 metais vyks dviem turais. 

I olimpiados turas vyksta neakivaizdiniu būdu. Lietuvos filosofijos mokytojų asociacijos parengtas užduotis ir informaciją apie olimpiadą Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras pateikia savivaldybių administracijų švietimo padaliniams. Švietimo padalinio specialistas, kuruojantis filosofijos mokymą, pasirūpina, kad informacija pasiektų mokyklas, o mokinių atliktos užduotys būtų iki 2014 m. vasario 1 d. išsiųstos adresu: 

Lietuvos edukologijos universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, Filosofijos katedra, Lietuvos filosofijos mokytojų asociacija, T. Ševčenkos g. 31 - 228 kab., LT-03111 Vilnius, Lietuvos mokinių filosofijos olimpiadai 

(data ant voko (pašto spaudas) turi būti ne vėlesnė kaip galutinė atliktų užduočių teikimo data). 
II olimpiados turas vyks 2014 m. kovo 7-8 d. Lietuvos edukologijos universiteto, Socialinių mokslų fakultete, T. Ševčenkos g. 31, Vilnius. Bus rašoma filosofinė esė. Laimėję 1-10 vietas mokiniai dalyvaus tarptautinėje mokinių filosofijos olimpiadoje Vilniuje 2014, gegužės 15-18 d.d.

Olimpiadoje dalyvauja 10–12 klasių mokiniai. Informacija dėl užduočių atlikimo teikiama el. paštu jurabara@gmail.com

Mokiniai, atvykę į II turą, aprūpinami nakvyne ir maistu. Mokinių kelionės ir mokytojų komandiruotės išlaidas apmoka savivaldybių švietimo skyriai. 

Geriausias darbas:
Martynas Judickas

2012 metai

Susijusios naujienos:

Informuojame Jus, kad 2013 m. Lietuvos mokinių filosofijos olimpiada vyks II turais(Paskelbta 2012-10-24)
2012 m. gegužės 16-20 d. Osle (Norvegija) vyko Tarptautinė mokinių filosofijos olimpiada.
(Paskelbta: 2012-05-21) 

XV Lietuvos mokinių filosofijos olimpiada

2011 metai

Lietuvos mokinių 2011 metų filosofijos olimpiada

Sveikiname Dominyką Milašių, Kauno Jėzuitų gimnazijos moksleivį, pelniusį įvertinimą Honorable mention XIX tarptautinėje filosofijos olimpiadoje Austrijoje.

2011m. tarptautinės filosofijos olimpiados Vienoje atrankos protokolas
Lietuvos mokinių 2011 metų filosofijos olimpiados protokolas
Skelbiami 2011 m. filosofijos olimpiados pirmojo turo nugalėtojai
Lietuvos mokinių 2011 metų filosofijos olimpiados rengimo sąlygos
Skelbiame 2011 metų filosofijos olimpiados pirmo turo užduotis 

2010 metai

XIII Lietuvos mokinių filosofijos olimpiados rezultatų protokolas

Vilniaus pedagoginis universitetas,
2010 m. balandžio 10d.

I laipsnio diplomu apdovanotas:
Ignas Rubikas, Vilniaus licėjus, TB2, mokytojas E. Šidlauskas;

II laipsnio diplomais apdovanoti:
Asta Goštautaitė, Šiaulių Didždvario g-ja. TB2, mok. B. Kuičienė;
Karolina  Rybačiauskaitė, Alytaus Jotvingių g-ja 3c kl., mok. Danutė Kasnauskienė;

III laipsnio diplomais apdovanoti:
Paulina Drėgvaitė, VŠį Kauno Jėzuitų g-ja, II a, mok. Darius Klibavičius;
Paulius Gorodeckis, Kauno Tado Ivanausko vid .m-kla, 12a kl., mok. J. Kilikauskienė;
Daina Habdankaitė, Mažeikių Merkelio Račkausko g-ja, IV d., mok. R. Kesminienė. 

Vertinimo komisija:
Jūratė Baranova (pirmininkė)
Rita Šerpytytė
Lilija Duoblienė
Nugalėtojams apdovanojimai bus atsiųsti į mokyklas paštu.

Olimpiados akimirkos.


2010 konkurse važuoti į IPO Atėnuose (Graikiją) dalyvavo penki moksleiviai.

Jų darbai įvertinti balais

Goštautaitė Asta Šiaulių Didždvario gimnazija TB2  8,5 Darbas platus, išsamus, tačiau labiau sociologiškas nei filosofiškas. Kai kur pasitaiko kategoriškų banalybių, kaip pvz. „religija – silpnos valios žmonių užsiėmimas“.
Rubikas Ignas Vilniaus licėjus TB2 10 Esė kita tema, nes pasiūlyta tema moksleivis rašė praeitais metais. Darbas išsamus, akademiškai korektiškas
Habdankaitė Daina Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija IV d 8,5 Pakankamai racionalus, savarankiškas, struktūruotas tyrimas, tačiau mažai apmąstyti būtent filosofiniai tekstai
Rybačiauskaitė Karolina Alytaus Jotvingių gimn.3c 8 Per siaura darbo apimtis, tema neišplėtota, nors yra įdomių įžvalgų
Drėgvaitė Paulina VŠĮ Kauno jėzuitų gimnazija, IIa 9,5 Apmąstyta ir parašyta remiantis būtent filosofine tradicija ir pakankamai įsigilinus į problemą

Išvada: Į IPO Atėnuose atrinkti važiuoti  Ignas Rubikas bei Paulina Drėgvaitė.
Visiems dalyvavusiems konkurse  dėkojame. Linkime sėkmės ateityje.

Sveikiname Igną Rubiką, Vilniaus licėjus, TB2, mokytojas E. Šidlauskas, gavusį Tarptautinėje filosofijos olimpiadoje IPO Atėnuose diplomą "Honorable mention".
 


Koordinatorius Paulius Pocius, Mob. tel.: 8 620 48260, tel.: (8 5) 231 6133