Lt | En
  
 


2019 metai

Birželio 4 d. apdovanoti STEAM mokslų konkurso „Mūsų eksperimentas“ laureatai >>>

lrytas.lt reportažas

STEAM mokslų konkurse „Mūsų eksperimentas“ šiemet dalyvauja ir konkursinius darbus pateikė daugiau kaip 300 mokinių. Konkurse dalyvauja ir pradinukai, ir gimnazistai. Darbai originalūs, tyrinėjantys įdomiausius gamtos reiškinius ir dėsnius. 

Baigėsi kūrybinis gamtos mokslų konkursas „Mūsų eksperimentas“. Konkursui pateikta 80 mokinių darbų. Jų tematika – fizikos, chemijos, biologijos eksperimentai bei jų integraciniai ryšiai. Mokiniai kėlė hipotezes, numatė būsimų eksperimentų tikslą ir uždavinius, planavo eigą, fiksavo eksperimentus trumpuose filmuose. 

Konkurso rengėjai – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, partneris Vilniaus universiteto botanikos sodas.

Darbus vertino: VDU Gamtos mokslų fakulteto Biochemijos katedros profesorė habil. dr. Vida Mildažienė, Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos pirmininko pavaduotojas Romas Darafėjus, Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos narė Jūratė Blažienė, Vilniaus universiteto lektorė, biologijos mokytoja ekspertė doc. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė.

Ekspertai pažymėjo, kad konkurso darbų tematika, o ypač gebėjimas pateikti atliktus eksperimentus tobulėja. Mokiniai ne tik kūrybiškai atlieka bandymus, bet ir geba vaizdžiai perteikti atliktą veiklą savo filmuose, kuriems sukurti reikalingi įgūdžiai, žinios. Tokius filmus galima naudoti ir kaip mokymo priemones bendraamžiams. Iš svarbiausių darbų trūkumų buvo paminėta paprastų, demonstracinių bandymų atkartojimas. 

Pirmųjų vietų laimėtojų laukia kelionė į Berlyną, Vokietijos technikos muziejų, vieną didžiausių tokio pobūdžio muziejų Europoje. 

Konkurso nuostatai 

2018 metai

2018 m. konkurso laimėtojų darbai
Apdovanoti STEAM mokslų konkurso „Mūsų eksperimentas“ laimėtojai – jų laukia kelionė į Suomiją 

Baigėsi STEAM mokslų konkursas „Mūsų eksperimentas“. Šiemet jame dalyvavo beveik 300 mokinių, pateiktas 81 darbas. Konkurso darbų tematika – fizikos, chemijos, biologijos eksperimentai bei jų integraciniai ryšiai. Mokiniai kėlė hipotezes, numatė būsimų eksperimentų tikslą ir uždavinius, planavo eigą, fiksavo eksperimentus trumpuose filmuose. 

Ekspertai, vertinę konkursui pateiktus darbus, pažymėjo, kad konkurso darbų tematika, o ypač gebėjimas pateikti atliktus eksperimentus, tobulėja. Mokiniai ne tik kūrybiškai atlieka bandymus, bet ir geba vaizdžiai perteikti atliktą veiklą sukurtuose filmuose, turi tam reikalingų įgūdžių ir žinių. Tokius filmus galima naudoti ir kaip mokymo priemones bendraamžiams. 

Baigiamojo renginio programa    
2017 metai

Vertinimo komisija išrinko 20 geriausių darbų. Konkurso nugalėtojų apdovanojimas vyko birželio 15 d.  Energetikos ir technikos muziejuje. Plačiau >>>


Darbotvarkė


2016 metai

Konkursas „Mūsų eksperimentas“: patarimai ateičiai – 2017 ir toliau…2015 metų lapkritį–2016 metų balandį Lietuvoje vyko kūrybinis gamtos mokslų konkursas „Mūsų eksperimentas“. Dalyvauti konkurse buvo kviečiamos šalies bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo švietimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių komandos nuo 5 iki 11 klasės, kurios turėjo atlikti kūrybiškumo ir mokslinio mąstymo reikalaujančius gamtos mokslų tyrimus. Konkurso tikslas – skatinti gamtos mokslus mokytis kūrybiškai ir gerinti mokinių pasiekimus, atliekant tiriamuosius darbus kasdieninėje pamokoje.


Gamtamokslinį mokinių kūrybingumą skatinantis konkursas populiarėja. 2015 metais konkurse dalyvavo 147 mokiniai, pažymėtina, kad mokiniai daugiausiai dėmesio skyrė integruotiems biologijos, fizikos bei chemijos eksperimentams, kurių problematika siejasi su šiuolaikiniais bendruomenių ir globaliais iššūkiais. Ne veltui 2016 metų konkurso prioritetinė tematika – aplinkos apsauga ir ekologija.

Konkursinį darbą, kuris gali būti atliekamas per gamtos mokslų pamokas, turi parengti ne daugiau kaip 5 mokinių komanda, vadovaujama biologijos, fizikos, chemijos mokytojo ar mokytojų. Nors tiriamojo darbo temą pasirenka patys konkurso dalyviai, darbas turi būti gamtos mokslų  (gamtos ir žmogaus, biologijos, chemijos, fizikos) tematikos. Jį galima praplėsti integraliai naudojant matematikos, geografijos ir technologijos mokslų metodus bei priemones. 

2013–2015 metais konkurso laureatai keliavo į Varšuvos Koperniko mokslo centrą, mokytojams buvo organizuota trumpalaikė stažuotė Belgijos mokslo centruose.

Kūrybinį gamtos konkursą „Mūsų eksperimentas“ inicijuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, o partneriu šiais metais tapo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.  Konkursą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir biologijos, chemijos, fizikos mokytojų asociacijos. 

2015 metai

Kūrybinio gamtos mokslų konkurso „Mūsų eksperimentas“ nugalėtojų vadovai iš stažuotės Belgijos mokslo centruose grįžo su naujomis idėjomis

Baigiamasis gamtos mokslų konkurso „Mūsų eksperimentas“ renginys vyks
balandžio 29 d. 10 val. Švietimo ir mokslo ministerijoje.Kviečiame dalyvauti gamtos mokslų konkurse „Mūsų eksperimentas“Bendrojo ugdymo mokyklų 9–11 klasių ir profesinio mokymo įstaigų mokinių komandos kviečiamos dalyvauti kūrybiniame gamtos mokslų konkurse „Mūsų eksperimentas“. Konkurso, kurį organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Ugdymo plėtotės centras bei gamtos mokslų mokytojų asociacijos (biologijos, chemijos, fizikos), tikslas – skatinti gamtos mokslus mokytis įdomiai ir kūrybiškai: tiriant, eksperimentuojant.

Gamtos mokslų tiriamuosius darbus konkursui galima pateikti iki kovo 15 d.

Konkursinį darbą, kuris gali būti atliekamas per gamtos mokslų pamokas, turi parengti ne daugiau kaip 5 mokinių komanda, vadovaujama gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojo ar mokytojų. Nors tiriamojo darbo temą pasirenka patys konkurso dalyviai, darbas turi atitikti bendrųjų ugdymo programų (biologijos, chemijos, fizikos) pasirinktos veiklos sritį, jos dalį ar tematiką. Galima atlikti jungtinį kelių dalykų darbą: fizikos, chemijos, biologijos tyrimą, galimi integraciniai ryšiai su geografija, technologijomis.

Konkurso dalyviai skatinami pasinaudoti priemonėmis, gautomis iš ES struktūrinių fondų projekto „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“: moderniais mikroskopais, biologijos preparatais, chemijos reagentais, mini laboratorijomis, kompiuterine įranga ir kt. Eksperimento eigą ar jos fragmentus reikia nufilmuoti. Darbų vertinimo kriterijai: moksliškumas, kūrybiškumas, pateikimo ir pristatymo kokybė, t.y., vaizdo medžiagos kokybė, esminių tyrimo akcentų iliustravimas, teksto aiškumas, informatyvumas ir kt.

Konkurso prizininkai bus apdovanoti Švietimo ir mokslo ministerijos diplomais, organizatorių ir rėmėjų prizais. Mokytojai turės galimybę dalyvauti trumpalaikėje užsienio stažuotėje – aplankyti švietimo ir mokslo institucijas bei mokslinius-tiriamuosius centrus. Ši stažuotė dalyviams suteiks unikalią galimybę susipažinti su lankomos šalies stažuočių organizavimo ypatumais ir praktine tyrimų baze, atnaujinti dalykines žinias ir apsvarstyti būsimų ilgalaikių pedagogų stažuočių programų apmatus, susitarti dėl nuolatinių stažuočių, aptarti kitas bendradarbiavimo galimybes.

Baigiamąjį konkurso renginį numatoma organizuoti 2015 metų balandžio mėnesį.  

2014 metai

Apdovanoti kūrybinio gamtos mokslų konkurso „Mūsų eksperimentas“ nugalėtojai
(Paskelbta: 2014-06-27)

Nuotraukos

Išrinkti kūrybinio gamtos mokslų konkurso „Mūsų eksperimentas“ finalistai ir laureatai
(Paskelbta: 2014-06-06)

Darbotvarkė
Bendrojo lavinimo mokyklų 9–11 klasių ir profesinio rengimo institucijų mokinių komandos kviečiamos dalyvauti kūrybiniame gamtos mokslų konkurse „Mūsų eksperimentas“. 

Konkurso, kurį organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, gamtos mokslų mokytojų asociacijos, tikslas – skatinti gamtos mokslus mokytis kūrybiškai: tiriant ir eksperimentuojant. 

Konkursas organizuojamas trečius metus. Pernai buvo pateikta daug reikšmingų ir įdomių darbų, rugpjūtį nugalėtojai keliavo į modernų Koperniko mokslo centrą, esantį Varšuvoje. 

Konkurso dalyviai skatinami pasinaudoti priemonėmis, gautomis iš ES struktūrinių fondų projekto „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“: moderniais mikroskopais, biologiniais preparatais, cheminiais regentais, mini laboratorijomis, kompiuterine įranga ir kt.

Eksperimento eigą ar jos fragmentus reikia nufilmuoti. Darbų vertinimo kriterijai: moksliškumas, kūrybiškumas, pateikimo ir pristatymo kokybė, t.y. vaizdo medžiagos kokybė, esminių tyrimo akcentų iliustravimas, teksto aiškumas, informatyvumas ir kt. 

Darbai konkursui turi būti pateikti iki 2014 m. gegužės 16 d. 15.00 val. 

2013 metai

        Jau antrąjį kartą skelbiamas kūrybinis gamtos mokslų konkursas „Mūsų eksperimentas“, kurio nugalėtojai 2012 metų vasarą aplankė Koperniko gamtos mokslų muziejų Lenkijoje. Kaip ir pernai konkurse gali dalyvauti 9-11 klasių bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai. Konkursą organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, šalies Biologijos, Fizikos, Chemijos mokytojų asociacijos.

Svarbiausias konkurso tikslas – telkti mokinius bei mokytojus kūrybiškam gamtos mokslų mokymuisi tiriant, eksperimentuojant, bei panaudojant priemones, kuriomis už ES struktūrines lėšas buvo aprūpintos Lietuvos gimnazijos. Viena konkurso sąlygų – darbas komandose. Mokiniai turėtų atlikti pasirinktą gamtos mokslų eksperimentą keldami tikslus pačių įžvelgtai problemai spręsti. Svarbu tinkamai ir tikslingai pasirinkti priemones, ieškoti integralumo tarp gamtos mokslų ir kūrybiškai žvelgti į biologijos, chemijos, fizikos teikiamas galimybes. Eksperimento eiga turėtų būti filmuojama. 

Planuoti, kurti, eksperimentuoti, rengti atliktus darbus galima iki gegužės 13 d. Mokinių darbus vertins komisija, kuri išrinks nugalėtojus. Baigiamąjį konkurso renginį numatoma organizuoti 2013 metų birželio viduryje, apie tikslią datą nugalėtojai bus informuoti.   Susijusios naujienos:
Švietimo ir mokslo ministerija. Apdovanoti kūrybinio gamtos mokslų konkurso „Mūsų eksperimentas“ laureatai.
(Paskelbta: 2013-06-21)
Apdovanoti kūrybinio gamtos mokslų konkurso „Mūsų eksperimentas“ laureatai
(Paskelbta: 2013-06-21)