Lt | En
  
 
30-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada

2017 metai

Gegužės  4–6  d. Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje (Klonio g. 2) vyko 29-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada. Joje dalyvavo 90 mokinių iš visos šalies.     

Šių metų olimpiados tema –„Globalizacija – tarp galimybių ir iššūkių”. 

Dienotvarkė


Lietuvos neformaliojo švietimo centras, Lietuvos geografijos mokytojų asociacija ir Geografijos olimpiadų mokslinis komitetas skelbia informaciją, susijusią su 2017 metų II turo rajonų / miestų geografijos olimpiados dalyvių rezultatais ir būsimaisiais Respublikinės geografijos olimpiados dalyviais.

2017 metų II turo rajonų / miestų geografijos olimpiadoje dalyvavo 1234 mokiniai, olimpiada vyko 59 Lietuvos savivaldybėse. 

Dėkojame visiems, kurie laiku atsiuntė tvarkingus rezultatų duomenis. Taip pat džiaugiamės, kad šiais metais, palyginus su ankstesniais, vėluojančių buvo vos keli rajonai. Visų vertinimo komisijų pirmininkų labai prašome ateityje atsakingai sutikrinti protokolus, įrašomus balus, sumas, mokinių ir mokytojų vardų bei pavardžių tikslumą.

XIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiadoje dalyvauti kviečiama 90 mokinių. Į olimpiadą pateko mokiniai iš 37 Lietuvos savivaldybių. 

Praeinamasis balas šiais metais yra 73,5 taško. Visi mokiniai, surinkę 73,5 ir daugiau taškų, kviečiami į Respublikinę olimpiadą, kuri gegužės 4–6 d. vyks Druskininkuose.

Sveikiname visus mokinius, kurie peržengė šią ribą, o visus kitus drąsiname stiebtis ir siekti aukštesnių rezultatų. Dėkojame visiems mokinius ruošusiems geografijos mokytojams ir II turo olimpiados organizatoriams bei vertintojams.
2016 metai
XXVIII Lietuvos mokinių geografijos olimpiada

 

2015 metai


2014 metai

XXVI Lietuvos mokinių geografijos olimpiada

Informacija apie kovo 4 d. vyksiančią Lietuvos mokinių geografijos olimpiados II (rajonų/miestų) etapą 

Skelbiama informacija apie Lietuvos mokinių geografijos olimpiados II etapą, kuris vyks 2014 m. kovo 4 d. Olimpiadoje dalyvauja 9–12 klasių mokiniai. 
Užduotys bus siunčiamos elektroniniu paštu, pdf failų formatu, kovo 3 d. 
Galima pradėti olimpiadą 9.00–10.00 val.. Užduotims atlikti reikėtų skirti nuo 2 iki 3 val.
Kovo 4 d. ne anksčiau kaip 13 val. bus išsiųsti užduočių sprendimai.

Visi olimpiados dalyviai privalo turėti:
1. Liniuotę.
2. Skaičiuotuvą (dėl leidimo naudotis mobiliaisiais telefonais kaip skaičiuotuvu sprendimą priima olimpiados organizavimo komisija).
3. Matlankį.

1. Geografinis testas. Jį sudarys 30 klausimų. Iš jų ne mažiau kaip pusė – iliustruoti. Siūloma rinktis: atlikti jį internete arba įprastu būdu popieriaus lapuose (5 A4 formato puslapiai). Pasirinkus tradicinį būdą, reikia atkreipti dėmesį, jog dauguma iliustracijų spalvotos. Spausdinant ne spalvotai, dalies iliustracijų turinys gali būti šiek tiek sunkiau suprantamas, tačiau esminių trikdžių tai sudaryti neturėtų. 
Internete testas bus įjungtas 10.00 ir sistema veiks iki 13.00. Internetiniam testui atlikti bus nustatytas 45 min.  trukmės intervalas, tačiau mokiniai šią užduotį paprastai atlieka per 20–30 min. Prašome atkreipti mokinių dėmesį, kad jie neskubėtų, nes iš pirmo žvilgsnio atrodantys lengvi klausimai pakiša koją šimtams mokinių. Visi mokiniai privalo sekti šios užduoties atlikimo laiką.
www.manogaublys.lt testų modulis. 
Geografinis testas vertinamas 30 taškų

2. Teorinės užduotys. Jų bus 4. Kiekvieną užduotį sudaro keli klausimai, taip pat šaltiniai (pvz., kartoschemos, diagramos ar kt.), kuriais remiantis reikia pateikti trumpą ir aiškų atsakymą.
Šiai užduočiai skiriama nuo 30 iki 40 min. 
Teorinės užduotys vertinamos 40 taškų

3. Žemėlapio (geografinio vardyno) užduotis. Ši užduotis skirta geografijos vardyno objektų žinojimui patikrinti. Mokiniams teks įvardyti kontūriniame žemėlapyje pažymėtus objektus. 
Šiai užduočiai skiriama nuo 10 iki 20 min. 
Užduotis žemėlapyje vertinama 20 taškų.

4. Praktinės užduotys. Tai užduotys, kuriose tikrinami įvairūs mokinių įgūdžiai ir gebėjimai. Šiai užduočiai skiriama nuo 20 iki 30 min. 
Praktinės užduotys vertinamos 20 taškų
.
Bendras taškų skaičius: 110.

www.manogaublys.lt testų modulis.

Darbo eiga:

1. Vertikaliajame meniu (kairėje puslapio pusėje viršuje) paspaudžiamas mygtukas „Konkursai“ ir svetainės lange iššoka apatinis užrašas mėlyname fone „Rajonų / miestų olimpiada 2014 m.”

2. Tada spaudžiama ant šio užrašo ir svetainės lange atsiranda užrašas „Dalyvių registracija į 2014 metų rajonų / miestų olimpiadą“. Paspaudus, patenkama į registracijos anketą.

3. Registracijos anketoje į laukelius mokinys įveda savo tikslų vardą, pavardę, klasę, mokyklą. Apatiniame langelyje „Tavo registracijos kodas“ sistema automatiškai pateikia penkiaženklį identifikacijos kodą. Jį patartina užsirašyti (kuo tiksliau), tuo atveju, jeigu norite pamatyti rezultatą bendrojoje rezultatų suvestinėje konkursui pasibaigus. Užpildžius registracijos anketą, spaudžiamas mygtukas „pradėti testą“.

4. Reikia būtinai atsakyti į visus testo klausimus ir tik tada spausti mygtuką „rezultatas“. Lange atsiranda lentelė, kurioje automatiškai pateikiamas surinktų taškų skaičius. Lentelėje matyti, kuriuos klausimus mokinys atsakė teisingai, o kuriuos – neteisingai. Patartina, kad mokinys praneštų stebinčiajam mokytojui, kad „jau atliko testą“ ir priėjęs mokytojas būtinai užsirašytų mokinio rezultatą.

5. Susipažinus su rezultatais, mokinys spaudžia mygtuką „Konkursai“. Tik tada užleidžiama vieta kitam mokiniui. Toliau viskas kartojama nuo pradžių.

Testo atsakymai bus įjungti maždaug 13.30. Sistema pateiks 300 pirmųjų vietų. Jeigu tarp jų nebus kurio nors Jūsų mokinio duomenų, surinkite mokinio kodą laukelyje „paieška pagal registracijos kodą“ ir spauskite mygtuką „surasti“. Sistema akimirksniu pateiks mokinio duomenis. Pakartotinai testas bus įjungtas po kelių dienų ir veiks ilgą laiką. Jį išmėginti galės bet kuris mokinys ir mokytojas.

Pastaba: administratorius pasilieka sau teisę iš sistemos šalinti nekorektiškai įvestas pavardes, vardus, kitus įrašus.

Dėmesio: dėl galimų interneto momentinių sutrikimų, baigus užduotį, sistema gali neužfiksuoti atsakymų, t.y. nepateikti atsakymų lentelės. Atkreipiame dėmesį, kad taip įvyksta ne dėl organizatorių, bet dėl vietos internetinių sistemų, serverių, elektros tiekimo ir kt. sutrikimų. Dažniausiai, net ir esant sutrikimams, informacija apie dalyvio atsakymus automatiškai patenka į administravimo sritį, dėl to, prieš priimant sprendimą, ar sudaryti mokiniams galimybę dar kartą atlikti internetinį testą, prašome skambinti šiuo tel. 8 685 57942. Jums bus suteikta informacija, ar Jūsų mokinių rezultatai užfiksuoti ir pateko į administravimo sritį.


Koordinatorė: 
Dina Mackevič
dina.mackevic@lmnsc.lt
tel. nr. .(85) 277 6301, 
mob. (86) 100 1437

2013 metai

LIETUVOS MOKINIŲ GEOGRAFIJOS OLIMPIADOS SĄLYGOS

2012 metai

XXIV-os Respublikinės mokinių geografijos olimpiados:

2011 metai

Šią vasarą Lietuva dalyvaus V-oje Vidurio Europos šalių geografijos olimpiadoje CERIGEO, kuri rugpjūčio pabaigoje vyks Brno mieste Čekijoje. Birželio 11 d. Vilniuje įvyks mokinių atranka atstovauti Lietuvą šiame renginyje.

Skelbiamas 2011 m. XXIII-osios Lietuvos mokinių geografijos olimpiados protokolas.

Skelbiama 2011 m. XXIII-osios Lietuvos mokinių geografijos olimpiados programa.

Į 2011 m. XXIII-osios Lietuvos mokinių geografijos olimpiados respublikinį etapą kviečiamųjų mokinių sąrašą rasite čia.

2011 metų II turo rajonų / miestų geografijos olimpiada

Užduotys:

 1. Teorinės užduotys
   
 2. Geografinis (internetinis) testas
  P.s. internetinį testą svetainėje http://www.manogaublys.lt/konkursai,l.lt atliko 811 mokinių
   
 3. Praktinės užduotys
   
 4. Žemėlapio užduotis


Atsakymai:

Olimpiada_2011 ATSAKYMAI
 

2011 metų jaunųjų geografijos olimpiadų TEMA ir programa, suderinta su Lietuvos mokinių geografijos olimpiados taryba. Ją rengė LGMA taryba. Olimpiados tema parinkta atsižvelgiant į jos aktualumą šių dienų pasaulyje.

ŽEMĖ – MELSVOJI PLANETA

Teminė olimpiados dalis remsis žemiau pateiktomis temomis.

   1. Hidrosferos sudėtis.
   2. Požeminiai vandenys, jų įvairovė ir panaudojimas.
   3. Sausumos vandenys (upės, ežerai, pelkės) ir jų pasiskirstymas.
   4. Sausumos vandenų panaudojimas ūkinei veiklai, taršos formos.
   5. Geriamojo vandens stygius ir su tuo susijusios problemos pasaulyje.
   6. Ledynai Žemėje: įvairovė, geografinis pasiskirstymas, tirpimas.
   7. Pasaulinio vandenyno sudėtis.
   8. Vandenyno dinaminiai procesai: bangavimas, srovės, potvyniai ir atoslūgiai.
   9. Vandenyno ūkinis panaudojimas: išteklių gavyba, energetika,  transportas.
  10. Vandenyno ekologinės problemos ir apsaugos formos.
  11. Šiuolaikiniai tyrimai Pasauliniame vandenyne.

Primename, kad, atsižvelgiant į Geografijos olimpiados nuostatus, teminei olimpiados daliai skiriama ne daugiau kaip 30 proc. užduočių. Jų sudarytojai pasilieka teisę hidrosferos tematiką integruoti į užduotis pagal savo pasirinkimą. Atkreipiame dėmesį, kad likusi olimpiados dalis – apie 70 proc. užduočių – remsis Bendrąja geografija.

Olimpiados organizatoriai pateikia rekomendacijų geografiniam takui. Žiūrėkite šią nuorodą: http://geografija.lt/2011/geografinis-takas-olimpiadoje/


Lietuvos mokinių rajonų/miestų centralizuota geografijos olimpiada
DATA:  2011 m. kovo 3 d. (ketvirtadienis)
Rekomenduojama pradžia: 10.00

Lietuvos mokinių respublikinė geografijos olimpiada
DATA:  2011 m. gegužės 6–7 d.,
VIETA: Kauno rajonas / Girionys (Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija)

Olimpiados rengimo sąlygos 2011 m. /atsisiųsti

2010 metai

Auksas ir sidabras VIII-ojoje pasaulinėje geografijos olimpiadoje

        Liepos 29-rugpjūčio 04 d. Taivano sostinėje Taibėjuje Lietuvos mokiniai VIII-ojoje pasaulinėje geografijos olimpiadoje iškovojo vieną aukso ir vieną sidabro medalį, o absoliučioje įskaitoje užėmė ketvirtą komandinę vietą.

        Aukso medalį pelnė Vilniaus Licėjaus moksleivis Adomas Pilinkus (mokytoja Jolita Milaknienė).
Sidabro medelį pelnė Vilkaviškio Aušros gimnazijos moksleivis Rokas Danilevičius (mokytoja Regina Jašinskienė).
Mantas Kasnauskas iš Šilutės Vydūno gimnazijos ir Monika Ulytė iš Vilniaus Licėjaus surinko daug traškų, parodė puikų rezultatą ir per plauką liko už bronzos medalio ribos. Visi Lietuvos komandos moksleiviai ir vadovai buvo apdovanoti garbės raštais.

        Ši pasaulinėje olimpiada jau ketvirtoji, kurioje dalyvavo mūsų moksleiviai ir tuo pačiu išskirtinė, nes pirmą kartą mūsų šalies istorijoje tokio lygio geografijos renginyje pagaliau pelnytas aukso medalis. Ankstesnėse pasaulinėse olimpiadose Australijoje ir Tunise mūsų mokiniai yra pelnę vieną sidabro ir šešis bronzos medalius.
Aštuntojoje pasaulinėje olimpiadoje dalyvavo 27 valstybių komandos iš 5 žemynų. Renginyje dalyvavo daugiau kaip 100 dalyvių. Pasaulinės geografijos olimpiados vyksta kas du metus, šalių-dalyvių skaičius kaskart didėja.

Komandos vadovai
Rytas Šalna ir Georgijus Sapožnikovas

Paveikslėlis


 

XXII-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiados užduotys ir rezultatai

 Paveikslėlis

Gegužės 7-8 d Veisiejuose, Lazdijų rajone, įvyko XXII-osios Lietuvos mokinių geografijos olimpiados respublikinis etapas. Į olimpiadą atvyko 75 mokiniai iš 56 Lietuvos savivaldybių.

Mokiniai varžėsi 4 rungtyse.

Teorinės užduotys.

Šioje olimpiadoje buvo pateiktos 4 užduotys. Dvi iš jų buvo susijusios su olimpiados tema – klimatu. Viena siejosi su ekonomika, o ketvirtoji su įvairių teminių sričių kartoschemų analize. Teorinės užduotys prisegtos čia: TEORINĖS užduotys Veisiejai

Geografinis takas.

Jis driekėsi nuo pat Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos 5 km per visą miestelį, jo idealiai sutvarkytą ir pavyzdingai atrodantį parką, paežerėmis. Taką sudarė 8 stotelės, kuriose tikrintos įvairios mokinių žinios bei įgūdžiai. Stotelių įvairovę rasite čia: GEOGRAFINIS TAKAS_STOTELĖS

Vaizdinė užduotis.

Šiais metais vaizdinę užduotį sudarė 15 užduočių: 10 skaidrėse ir 5 video siužetuose. Čia skelbiamos vaizdinės užduotys skaidrėse. VAIZDINĖ UŽDUOTIS Veisiejai 2010

Internetinis testas.

Jį mokiniai atliko interneto svetainėje www.manogaublys.lt. Mokiniams reikėjo atsakyti į 30 klausimų. Išmėginti savo jėgas galima apsilankius šiuo adresu:

http://www.manogaublys.lt/konkursai,l.lt

Oficialų XXII Lietuvos mokinių geografijos olimpiados vertinimo komisijos posėdžio protokolą rasite čia.

 Užduočių atsakymai.

 


 

Lietuvos mokinių geografijos olimpiados II –ajame (miestų, rajonų) etape dalyvavo 1133 moksleiviai.

Į  2010 m. XXII-osios Lietuvos mokinių geografijos olimpiados respublikinį etapą kviečiamųjų mokinių sąrašą rasite čia.

 2010 m. XXII-osios Lietuvos mokinių geografijos olimpiados programa.

 Respublikinis geografijos olimpiados etapas vyks 2010 m. gegužės 7–8 d.

Dalyvių registracija vyks 2010 m. gegužės 7 d. 10-12 val. Veisiejų technologijos ir verslo mokykloje, Kailinių kaimas, Veisiejų seniūnija, Lazdijų rajonas. Žemėlapis.

 


 

2010 metų geografijos olimpiados rajonų/miestų etapo, vykusio kovo 4 dieną,

užduotys ir atsakymai

 

Praktinės užduotys.               Praktinių užduočių .

Teorinės užduotys.                Teorinių užduočių atsakymai.

Testas.                                  Testo atsakymai.

Užduotys žemėlapyje.           Užduočių žemėlapyje atsakymai.

 


 Olimpiados rengimo sąlygos 2010 m. /atsisiųsti/
     
Informacija tel. (8 5) 2316133,
Koordinatorė Jovita Petrauskaitė


XXII-os Respublikinės mokinių geografijos olimpiados programa
Pasaulio klimatas 

Teminė olimpiados dalis remsis žemiau pateiktomis temomis. Išsamesnis programos variantas (išplėstinis turinys, numatomi gebėjimai, rekomenduojamas literatūros sąrašas) pateikiamas šioje byloje 2010 metų olimpiados programa


Lietuvos mokinių rajonų/miestų centralizuota geografijos olimpiada
DATA:  2010 m. kovo 4 d.,  

Lietuvos mokinių respublikinė geografijos olimpiada
DATA:  2010 m. gegužės 7–8 d.,
VIETA: Lazdijų rajonas / Veisiejai

LGMA taryba ir
Lietuvos mokinių geografijos olimpiadų mokslinis komitetas

 


 

Sidabras ir bronza Lietuvos jauniesiems geografams

Rugsėjo 14-21 d. Lietuvos jaunieji geografai IV-oje Vidurio Europos šalių Geografijos olimpiadoje CERIGEO laimėjo du sidabro ir du bronzos medalius.

        Olimpiada vyko pietų Lenkijoje, Silezijoje. Renginyje dalyvavo devynių valstybių komandos: Čekijos, Gudijos, Kroatijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Slovakijos, Slovėnijos, Rumunijos. Net penkios iš jų (ir Lietuva) tokioje olimpiadoje dalyvavo pirmą kartą.
        Vidurio Europos šalių jaunieji geografai visose tarptautinėse olimpiadose pasiekia puikių rezultatų, dėl to šią olimpiadą galima drąsiai vadinti „mažuoju pasaulinės olimpiados finalu“. 
Mokiniai rungėsi keturiose rungtyse. Dvi iš jų buvo asmeninės, o dvi komandinės. Lenkai, kaip buvo ir tikėtasi, parinko ir aktualias, ir akademines temas. Mokiniai turėjo atskleisti savo žinias geologijos, politinės geografijos, valstybių socialinės ir ekonominės raidos, teritorinio planavimo ir aplinkosaugos srityse.
Viena iš praktinių užduočių vyko visą dieną. Iš mokinių buvo reikalaujama ne tik stebėti ir kartografuoti antropogeninį kraštovaizdį, bet ir išmanyti teritorinio planavimo principus, sukurti projektą, kuriuo remiantis galima būtų atkurti žmonių ūkinės veiklos pakeistą aplinką ir ją pritaikyti naujiems kintančios visuomenės poreikiams. Džiugu, jog mūsų mokiniai šią, bene sunkiausią, užduotį atliko geriausiai ir buvo visų olimpiados dalyvių pagerbti bei apdovanoti specialiais organizatorių įsteigtais prizais.
       
Asmeninėje įskaitoje visi keturi Lietuvos mokiniai laimėjo medalius: Mantas Kasnauskas iš Šilutės – sidabro, Adomas Pilinkus iš Vilniaus – sidabro, Monika Ulytė iš Vilniaus – bronzos, Rokas Danilevičius iš Vilkaviškio – bronzos. Komandai vadovavo ir vertinimo komisijoje dalyvavo geografijos mokytojų asociacijos prezidentas Rytas Šalna ir Vilniaus „Vingio“ vidurinės mokyklos mokytojas ekspertas Georgijus Sapožnikovas.

Paveikslėlis
 
        Lietuvos mokinių komanda buvo sudaryta atrankos būdu. Dėl galimybės dalyvauti šioje olimpiadoje rungėsi 15 geriausius rezultatus nacionalinėje olimpiadoje ir kituose konkursuose parodžiusių mokinių. Atranką organizavo Lietuvos geografijos mokytojų asociacija. Rugpjūčio mėnesį Vilniuje įvyko parengiamoji mokinių stovykla, kurioje dirbo Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos nariai.
        2010 metais Lietuvos jaunųjų geografų laukia dar vienas iššūkis – VIII-a Pasaulinė geografijos olimpiada, kuri vyks Taivanyje.
Rytas Šalna,
Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentas, komandos vadovas