Lt | En
  
 

2021 metai

Projekto koordinatorius
Gediminas Petkus, Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus metodininkas
Tel.: 8 6 161 3348, (8 5) 267 1912
El. p. gediminas.petkus@lmnsc.lt


Projekto nuostatai

Dalyvio paraiška (Dalyvio paraišką siųskite iki 2021 m. gegužės 17 d. 17 val. el. paštu gediminas.petkus@lmnsc.lt)

Dažnai leidi laiką gamtoje? Domiesi paukščiais? O gal patinka augalai, grybai, kerpės, vabzdžiai ar žinduoliai?

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kviečia dalyvauti tarptautiniame projekte „Aš gamtininkas“. Projekto partneriai – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos ornitologų draugija ir Gamtos tyrimų centras.

Projekto tikslas – biologinės įvairovės (augalų, gyvūnų, grybų) stebėjimų, tyrimų ir sukauptos informacijos vertinimo pavyzdžiu skatinti mokinius pažinti gamtoje vykstančius procesus naudojant šiuolaikines informacines technologijas ir mobiliąsias išmaniąsias programėles.

Projekte dalyvauja šalies bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo švietimo institucijų mokiniai, besidomintys ornitologija, entomologija, teriologija, botanika, mikologija ir siekiantys žinių ir gebėjimų tobulinimo šiose srityse.

Projektas vyksta trimis etapais:

I etapas – užduočių, temų skelbimas, atlikimas Lietuvoje;
II etapas – dalyvių ir jų atliktų darbų registracija;
III etapas – šalies jaunųjų gamtininkų-tyrėjų mokslinė konferencija.

Siūlome keletą galimų sričių, temų stebėjimams ir tiriamiesiems darbams, kurias dalyviai gali plėsti, pritaikyti savo gyvenamoms apylinkėms. Temą galima pasirinkti ir individualiai, pageidautina pasitarti su mokytojais. 

1. Augalai (floros, augalijos pažinimas, augalų ekologija, populiacijų tyrimai, eksperimentai.).
2. Kerpės (aplinkos stebėjimai, kerpių identifikavimas, rūšių įvairovė).
3. Grybai (aplinkos stebėjimai, grybų identifikavimas, grybijos įvairovė, fenologija, vaidmuo ekosistemose, grybų ir kitų organizmų sąveika).
4. Paukščiai (stebėjimai prie lesyklų, sinantropiniai paukščiai ir jų stebėjimai, pavasarinė, rudeninė paukščių migracija (fenologija),    sausumos ir vandens paukščių apskaitos, paukščių žiedavimas, dalyvavimas LOD projektuose: Springalive, LPPA darbuose).
5. Žinduoliai (stebėjimai, tyrimai, elgsena).
6. Vabzdžiai (atskirų vabzdžių sistematinių grupių tyrimai ir pažinimas, vabzdžių identifikavimas, vabzdžių ekologija).

Stebėjimams, tyrimams galima naudotis ir mokslinėmis mobiliosiomis programėlėmis (pvz. iNaturalist, PhenoloGIT ).

Lankantis gamtoje, stebint gyvūnus būtina laikytis Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo. 

Atlikdami darbus dalyviai privalo laikytis visuomenėje taikomų COVID-19 ligos prevencijos priemonių ir taisyklių.

Dalyvavimui projekte būtina registracija. Dalyvio paraišką siųskite iki 2021 m. gegužės 17 d. 17 val. el. paštu gediminas.petkus@lmnsc.lt.

Mokiniai, atlikę užduotis, stebėjimus, tyrimus pagal nurodytas sritis, iki 2021 m. gegužės 19 d. el. paštu bus pakviesti į šalies jaunųjų gamtininkų-tyrėjų nuotolinę mokslinę konferenciją, kuri vyks 2021 m. birželio 8 d. nuotoliniu būdu. 

Dalyviai konferencijos metu pristatys atliktus stebėjimus (pranešimui skirta nuo 5 iki 7 min.). 

Ekspertai pranešimų autoriams teiks patarimus, konsultuos, nurodys temos vystymo ir tęstinumo galimybes ir formas. 

Konferencijos dalyviai, prizininkai, jų vadovai bus apdovanojami diplomais, organizatorių ir rėmėjų prizais. Geriausių darbų autorių vadovai bus apdovanojami LMNŠC padėkos raštais.