Lt | En
  
 

2020 metai

Olimpiados koordinatorė metodininkė Aurelija Visockienė

tel.: (8 5) 2764543,  861299105, el. p. aurelija.visockiene@lmnsc.lt 

Atrinkti dalyviai į Pasaulines astronomijos ir astrofizikos e-varžybas (GeCAA). 

XVIII Lietuvos mokinių astronomijos olimpiados protokolas Nr. 2

GeCAA tinklapis https://www.gecaa.ee/about-gecaa/Baigiamojo etapo 5–8 klasių uždaviniai su sprendimais

Atviros Estijos astronomijos olimpiados uždaviniai jaunesniems (junior)

Atviros Estijos astronomijos olimpiados uždaviniai vyresniems (senior)

18-osios Lietuvos mokinių astronomijos (LAO) olimpiados baigiamasis etapas vyko balandžio 23–24 d. nuotoliniu būdu.

LAO baigiamojo etapo dalyviams – 6–8 klasių mokiniams – šešių uždavinių sąlygos buvo išsiųstos elektroniniu būdu. Uždavinių sprendimui buvo skirtas 3 val., kurioms baigiantis sprendimų kopijos turėjo būti išsiųstos elektroniniu paštu uždavinių ekspertams. 9–12 klasių mokiniai dalyvavo nuotolinėje Estijos mokinių astronomijos atviroje olimpiadoje, kuri vyko balandžio 23 d. Šioje nuotolinėje olimpiadoje, kurią estai organizavo pirmą kartą, galėjo dalyvauti įvairių pasaulio šalių mokiniai. Todėl dalyvių skaičius buvo įspūdingas – per 700. Uždaviniai buvo sprendžiami prisijungus prie Estijos olimpiadų tinklalapio. Per pirmąją sprendimų valandą mokiniai turėjo išspręsti tris trumpus (paprastesnius) uždavinius, o per kitas tris valandas – keturis ilgus (sudėtingesnius) uždavinius.

Nuotolinės olimpiados dalyviai susidūrė ir su problemomis – dėl tinklo apkrovos trūkinėjo ryšys,  ne visiems pavyko prisijungti, nesisekė įkelti uždavinių sprendimų, kitiems laikas baigėsi anksčiau nei tikėjosi ir t.t.

Kitos problemos buvo susijusios ne su ryšio nesklandumais, o su dalyvių atidumu ir kruopštumu. Dalyviai atidžiai neskaitė instrukcijos, kuri buvo išplatinta dar prieš prasidedant olimpiadai, ir kurioje buvo nurodyta, kaip registruotis ir kaip įrašinėti atsakymus į klausimus. Dalis dalyvių registruodamiesi įrašė tik vardus, bet pamiršo pavardes, dėl to nebuvo užregistruoti kaip dalyviai iš Lietuvos. Nemažai dalyvių įrašydami atsakymus nesilaikė nurodyto formato, todėl automatinė tikrinimo sistema šiuos atsakymus fiksavo kaip klaidingus. Ant įkeltų atsakymų lapų kopijų nebuvo jokių identifikacinių įrašų (dalyvio pavardės, uždavinio nr. ir kt.). 

Įvertinus nuotolinės astronomijos olimpiados uždavinių sprendimo rezultatus buvo nustatyti Lietuvos mokinių astronomijos olimpiados baigiamojo etapo nugalėtojai. Geriausiai olimpiados uždavinius sprendusieji mokiniai turės galimybę atstovauti Lietuvai 14-ojoje tarptautinėje astronomijos ir astrofizikos olimpiadoje, kuri planuojama Kolumbijoje rugsėjo 13–22 d., ir 25-ojoje tarptautinėje astronomijos olimpiadoje, kuri planuojama Italijoje spalio mėnesį.

Sveikiname 18-osios Lietuvos mokinių astronomijos (LAO) olimpiados baigiamojo etapo nugalėtojus ir prizininkus. Diplomai ir medaliai mokiniams bus išsiųsti birželio mėnesį. 

Protokolas

***
18-osios Lietuvos mokinių astronomijos olimpiados baigiamasis etapas vyks nuotoliniu būdu balandžio 2324 d.

Į baigiamąjį etapą atrinkti 9–12 klasių mokiniai kviečiami b
alandžio 23 d dalyvauti atviroje Estijos astronomijos olimpiadoje nuotoliniu būdu (tinklalapis https://viktoriinid.ee/).

Toks renginys vyksta pirmą kartą ir yra atviras viso pasaulio dalyviams.

Nuotolinės atviros Estijos astronomijos olimpiados organizavimo taisyklės

Olimpiada vyks 2 amžiaus grupėse (remiantis Estijos mokyklų sistema):

8–9 klasės (14–16 metų) – atitinka 9 klasės mokinius Lietuvoje.
10–12 klasės (16–19 metų) – atitinka 10–12 klasių mokinius Lietuvoje.

Olimpiados pradžia 13:00 val. (UTC + 3).

Pirmas turas vyks nuo 13 iki 14 valandos. Jame bus pateikti trumpi klausimai.
Antras turas vyks nuo 14 iki 17 valandos. Jame bus pateikti ilgesni ir sudėtingesni uždaviniai.

Užduotys ir instrukcijos bus pateiktos estų, anglų ir lietuvių kalba.
Sprendimus ir atsakymus galėsite rašyti lietuvių kalba.

Iki balandžio 21 d. bus pateiktos papildomos olimpiados vykdymo techninės instrukcijos. 9–12 klasių mokinių registracija (atrinktiems į baigiamąjį etapą)

 

Po registracijos kiekvienam dalyviui asmeniškai bus išsiųsta papildoma informacija.

 

Nuotolinės atviros Estijos astronomijos olimpiados rezultatai bus paskelbti iki gegužės 7 d.
 
Atsižvelgiant į šiuos rezultatus,  bus nustatyti Lietuvos mokinių astronomijos olimpiados baigiamojo etapo 9–12 klasių nugalėtojai ir atrinkti kandidatai atstovauti Lietuvai tarptautinėje astronomijos ir astrofizikos olimpiadoje.

 

Į baigiamąjį etapą pakviestiems 6–8 klasių mokiniams olimpiada vyks balandžio 24 d. nuotoliniu būdu.

Techninės dalyvavimo sąlygos bus pateiktos vėliau.

Lietuvos olimpiados baigiamojo etapo 6–8 klasių ir  9–12 klasių nugalėtojai bus skelbiami tuo pačiu metu.. 


Skelbiami 2020 m. Lietuvos mokinių astronomijos olimpiados (LAO) atrankinio etapo uždavinių sprendimai ir Lietuvos mokinių astronomijos olimpiados dalyviai, atrinkti į baigiamąjį etapą.

Baigiamasis LAO etapas vyks 2020 m. balandžio 16-18 d. Kaltanėnuose, Švenčionių r.

Stebėjimai vyks „SkyWatcher Skyliner 200/1200 dobsonas“ teleskopais. Su šio teleskopo aprašymu galima susipažinti http://www.teleskopai.lt/lt/product/108.

Numatoma astronomijos olimpiados dienotvarkė.

12-okų, žadančių laikyti anglų k. egzaminą, dėmesiui:
Užsienio kalbos (anglų) egzamino kalbėjimo dalis vyks 2020 m. balandžio 15, 16, 17 d. (T, K, Pn). Prašome pasirinkti šio egzamino dalį laikyti 2020 m. balandžio 15 dieną (trečiadienį).
Apie tai, kad dalyvausite LAO baigiamajame etape, informuosime Nacionalinį egzaminų centrą.

Registracija į olimpiadą yra būtina ir iki 2020 m. kovo 13 d. 8 val. vyksta užpildant šią registracijos formą.
Neužsiregistravę asmenys negalės dalyvauti olimpiadoje.

AŠTUONIOLIKTOJI LIETUVOS MOKINIŲ ASTRONOMIJOS OLIMPIADA

Skelbiami 2020 m. Lietuvos mokinių astronomijos olimpiados pirmojoatrankinio etapo uždaviniai trims amžiaus grupėms:

5-8 klasių

9-10 klasių

11-12 klasių

Uždavinių sprendimus reikia rašyti ranka sąsiuviniuose arba ant A4 formato lapų.

Sąsiuvinio viršelyje ar 1-ojo lapo viršuje būtina spausdintinėmis raidėmis aiškiai ir įskaitomai užrašyti:

Mokinio:

 

vardas ir pavardė

 

gimimo data

 

elektroninio pašto adresas

 

telefono Nr.

 

mokykla, klasė

 

atstovaujama įstaiga

 

 

 

Mokytojo:

 

vardas ir pavardė

 

elektroninio pašto adresas

 

telefono Nr.

 


Uždavinių sprendimus reikia atsiųsti iki 2020 m. vasario 6 d. adresu:
Astronomijos olimpiada
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
501 k.
Žirmūnų g. 1B
LT-09101 Vilnius

Labai svarbu:

Sutikimo dėl asmens duomenų naudojimo formos (mokiniams iki 18 metų ir nuo 18 metų) tinka atrankiniam astronomijos olimpiados etapui, jos užtenka ir mokinio dalyvavimui ir respublikiniame etape taip pat atrankos ir pasiruošimo stovykloms į tarptautines olimpiadas. Todėl, prašome reikiamą formą užpildyti, atspausdinti ir pasirašytą atsiųsti kartu su uždavinių sprendimais.

SUTIKIMAI DĖL ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO DALYVAVIMUI 18-OJOJE LIETUVOS MOKINIŲ ASTRONOMIJOS OLIMPIADOJE:

nuo 18 metų

iki 18 metų

Geriausiai sprendusieji užduotis mokiniai bus pakviesti į 18-ios Lietuvos mokinių astronomijos olimpiados antrąjį – baigiamąjį etapą.

Baigiamasis LAO etapas vyks 2020 m. balandžio 16-18 d. Kaltanėnuose, Švenčionių r.

14-oji tarptautinė astronomijos ir astrofizikos olimpiada (IOAA)vyks 2020 m. rugsėjo 13-22 d. Bogotoje, Kolumbija.
25-oji tarptautinė astronomijos olimpiada (IAO)vyks 2020 m. rugsėjo-spalio mėn. Materoje, Italija.