Lt | En
  
     
   

2019 metai

Olimpiados koordinatorė metodininkė Aurelija Visockienė

tel.: (8 5) 2316133,  861299105, el. p. aurelija.visockiene@lmnsc.lt 

Olimpiados sąlygos
Olimpiados programa

17-osios Lietuvos mokinių astronomijos olimpiados baigiamasis etapas

17-osios Lietuvos mokinių astronomijos olimpiados baigiamasis etapas vyks balandžio 25–27 d. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centre, Švenčionių r.

Olimpiados dalyviai skirstomi į tris amžiaus grupes. Jauniausiųjų mokinių grupėje dalyvauja 5–8 klasių mokiniai, jaunesniųjų – 9–10 klasių mokiniai, vyresniųjų – 11–12 klasių mokiniai. Baigiamajame etape olimpiados dalyviai sprendžia teorinio, praktinio ir stebėjimų turų uždavinius.

Olimpiados dienotvarkė

Jei bus giedra, numatomi stebėjimai „SkyWatcher Skyliner 200/1200 dobsonas“ teleskopais. Su šio teleskopo aprašymu galima susipažinti  http://www.teleskopai.lt/lt/product/108.

Geriausiai olimpiados uždavinius sprendusieji mokiniai turės galimybę atstovauti Lietuvai 13-ojoje tarptautinėje astronomijos ir astrofizikos olimpiadoje, kuri vyks Vengrijoje rugpjūčio 210 d., ir 24-oje tarptautinėje astronomijos olimpiadoje, kuri vyks Rumunijoje rugsėjo–spalio mėn. (data bus paskelbta vėliau).

Olimpiados metu vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras mokytojams „Tarptautinei astronomų sąjungai 100 metų“.

***

Skelbiami 2019 m. Lietuvos mokinių astronomijos olimpiados (LAO) atrankinio etapo uždavinių sprendimai ir Lietuvos mokinių astronomijos olimpiados dalyvių, atrinktų į baigiamąjį etapą, sąrašas.


Registracija iki 2019 m. kovo 14 d.

Registracijos anketa

Baigiamasis LAO etapas vyks balandžio 25–27 d. Kaltanėnuose, Švenčionių r. 

Numatoma olimpiados dienotvarkė

Stebėjimai vyks „SkyWatcher Skyliner 200/1200 dobsonas“ teleskopais. Su šio teleskopo aprašymu galima susipažinti  http://www.teleskopai.lt/lt/product/108.

Sprendimai (5–8 klasės)
Sprendimai (9–10 klasės)
Sprendimai (11–12 klasės)


Skelbiami 2019 m. Lietuvos mokinių astronomijos olimpiados pirmojo atrankinio etapo uždaviniai trims amžiaus grupėms:

58 klasėms
910 klasėms
1112 klasėms

Uždavinių sprendimus reikia rašyti ranka sąsiuviniuose arba ant A4 formato lapų.
Sąsiuvinio viršelyje ar 1-ojo lapo viršuje būtina didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis aiškiai ir įskaitomai užrašyti:

Mokinio:

  • vardą ir pavardę,
  • gimimo datą,
  • elektroninio pašto adresą,
  • telefoną
  • Atstovaujamą mokymo įstaigą ir klasę.

 Mokytojo:

  • vardą ir pavardę,
  • elektroninio pašto adresą,
  • telefoną.

Uždavinių sprendimus reikia atsiųsti iki 2019 m. vasario 5 d. adresu:
Astronomijos olimpiada
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
702 k.
Žirmūnų g. 1B
LT-09101 Vilnius 

Labai svarbu:

Prašome kartu su uždavinių sprendimais atsiųsti atspausdintą ir pasirašytą sutikimo dėl asmens duomenų naudojimo formą (mokiniams iki 18 metų / nuo 18 metų). Ši forma galioja atrankiniam astronomijos olimpiados etapui, respublikiniam etapui, taip pat atrankos ir pasiruošimo stovykloms į tarptautines olimpiadas.

Sutikimo dėl asmens duomenų naudojimo forma mokiniams iki 18 metų
Sutikimo dėl asmens duomenų naudojimo forma mokiniams nuo 18 metų

Geriausiai sprendusieji užduotis mokiniai bus pakviesti į 17-ios Lietuvos mokinių astronomijos olimpiados antrąjį – baigiamąjį etapą. Baigiamasis LAO etapas vyks 2019 m. balandžio 25–27d. Kaltanėnuose, Švenčionių r. 

13-oji tarptautinė astronomijos ir astrofizikos olimpiada (IOAA) vyks 2019 m. rugpjūčio 2–10 d. Vengrijoje.

Daugiau informacijos apie olimpiadą: el. paštu aurelija.visockiene@lmnsc.lt, tel. (8 5) 2316133 ir 861299105.