2016 m. veikė 162 edukacinės erdvės

Iniciatyvą palaiko: