Marijampolės sav.
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija
Aktų salė, sporto salė, aikštynas, biblioteka, vidinis kiemelis, muziejus.
Lietuvos skautija
Marijampolės krašto skautų stovykla “Snaigėnai“