Pasvalio r. sav.
Krinčino Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vaikų dienos centras
Dienos centro darbelių darymo kabinetas, bendruomenės salė