2017 m. veikė 320 edukacinės erdvės

Iniciatyvą palaiko: