Marijampolės sav.
Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla
Sasnavos aerodromas
Asociacija “Tinkamas metas“
Lietuvos Prezidento K. Griniaus muziejus