2018 m. veikė 270 edukacinės erdvės.

Iniciatyvą palaiko: