Panevėžio r. sav.
Įstaigos pavadinimas
Kaimo bendruomenė „Pažagieniai“
Erdvės pavadinimas (sporto salė, futbolo aikštynas, muziejus ir t.t.)
Šeimos poilsio ir sveikatingumo zona
Erdvės Adresas
Švyturio g. Pažagieniai, Panevėžio r.
Atsakingas asmuo
Elena Stanienė
El. paštas
elena.staniene@gmail.com
Telefono Nr.
8 648 56 556
Veiklos laikas (lankymosi dienos, valandos)
2018 m. birželio 13,20,27 dienomis
Nuo 19 iki 20 val.
Siūloma veikla (pvz. futbolo, krepšinio žaidimas, knygų skaitymas)
Knygelių skaitymas, aptarimas, diskusijos, arbatėlė, sportiniai žaidimai
Kita informacija (renginiai ir kt. informacija)
Kviečiame!