Anykščių r. sav.
Įstaigos pavadinimas
Antano Vienuolio progimnazija
Erdvės pavadinimas (sporto salė, futbolo aikštynas, muziejus ir t.t.)
Sporto aikštynas
Erdvės Adresas
J.Biliūno g. 31, Anykščiai
Atsakingas asmuo
Egidijus Šilaika
El. paštas
avg.egidijus.silaika@gmail.com
Telefono Nr.
8 381 50861
Veiklos laikas (lankymosi dienos, valandos)
Kiekvieną dieną
Nuo 8.00 iki 20.00 val.
Siūloma veikla (pvz. futbolo, krepšinio žaidimas, knygų skaitymas)
Krepšinio, futbolo, tinklinio žaidimas.
Kita informacija (renginiai ir kt. informacija)
Darbo dienomis
Nuo 8.00 iki 17.00 val. inventorių žaidimams išduoda mokyklos budintis.
Kitu laiku turėti savo inventorių.