Anykščių r. sav.
Įstaigos pavadinimas
Anykščių raj. savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka
Erdvės pavadinimas (sporto salė, futbolo aikštynas, muziejus ir t.t.)
Vaikų literatūros ir edukacijos skyrius, Vyskupo skveras, bibliotekos lauko terasa
Erdvės Adresas
Vyskupo sk. 1, Anykščiai
Atsakingas asmuo
Ramunė Bražiūnienė
El. paštas
vaikai.avb@gmail.com
Telefono Nr.
8 381 51850
Veiklos laikas (lankymosi dienos, valandos)
Vasaros atostogų metu
nuo birželio mėn. 3 d. iki rugpjūčio mėn. 14 d.
bus vykdomos veiklos vaikams kiekvieną savaitės ketvirtadienį
nuo 15 val.
Siūloma veikla (pvz. futbolo, krepšinio žaidimas, knygų skaitymas)
Kūrybinės - edukacinės veiklos, robotikos užsiėmimai, garsinai knygų skaitymai, literatūrinės išvykos.


Kita informacija (renginiai ir kt. informacija)
Informacija apie organizuojamas veiklas bus talpinama bibliotekos tinklapyje www.anyksciuvb.lt, bibliotekos socialinio tinklo Facebook paskyroje.