Birštono sav.
Įstaigos pavadinimas
Birštono viešoji biblioteka
Erdvės pavadinimas (sporto salė, futbolo aikštynas, muziejus ir t.t.)
knyga - tiltas per laiką ir erdves
Erdvės Adresas
S.Dariaus ir S.Girėno g. 12, Birštono g. 14, Birštonas; Topolių g. 1, Geležūnų km.Birštono savivaldybė
Atsakingas asmuo
Nijolė Raiskienė
El. paštas
vaiku@birstonas.mvb.lt
Telefono Nr.
8 (319) 56780, 8 606 26419
Veiklos laikas (lankymosi dienos, valandos)
Birželio 5 d. 10 val. Birštono viešosios bibliotekos Birštono vienkiemio padalinyje.
Birželio 11 d. 13 val. Birštono viešojoje bibliotekoje
Birželio 12 d. 10 val. Birštono viešosios bibliotekos Birštono vienkiemio padalinyje.
Birželio 14 d. 14 val. Birštono viešosios bibliotekos Nemajūnų padalinyje.
Birželio 18 d. 13 val. prie Birštono viešosios bibliotekos.
Birželio 19 d. 10 val. Birštono viešosios bibliotekos prie Birštono vienkiemio padalinio , žaidimų aikštelėje.
Birželio 25 d. 13 val. Birštono viešojoje bibliotekoje.
Birželio 26 d. 10 val. Birštono viešosios bibliotekos prie Birštono vienkiemio padalinio, žaidimų aikštelėje.
Birželio 28 d. 14 val. Birštono viešosios bibliotekos Nemajūnų padalinyje.
Liepos 3 d. 10 val. Birštono viešosios bibliotekos Birštono vienkiemio padalinyje.
Liepos 9 d. 13 val. Birštono viešojoje bibliotekoje.
Liepos 12 d. 14 val. Birštono viešosios bibliotekos Nemajūnų padalinyje.
Liepos 23 d. 13 val. Birštono viešojoje bibliotekoje.
Liepos 26 d. 14 val. Birštono viešosios Nemajūnų padalinyje.
Rugpjūčio 6 d. 13 val. Birštono viešojoje bibliotekoje.
Rugpjūčio 9 d. 14 val. Birštono viešosios bibliotekos Nemajūnų padalinyje.
Rugpjūčio 20 d. 13 val. Birštono viešojoje bibliotekoje.
Rugpjūčio 23 d. 14 val. Birštono viešosios bibliotekos Nemajūnų padalinyje.
Rugpjūčio 28 d. 10 val. prie Birštono lopšelio - darželio “Giliukas“.

Siūloma veikla (pvz. futbolo, krepšinio žaidimas, knygų skaitymas)
1. Skaitymai, diskusijos.
2. Edukaciniai užsiėmimai“Lietuvai darželį kuriu“,dailės, teatro, smėlio terapijos.
3. Žaidimai.
4. Biblioterapinė popietė su sanatorijos “Tulpė“ psichologe.


Kita informacija (renginiai ir kt. informacija)
Vaikų socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo programa
„Knyga – tiltas per laiką ir erdves“
Priemonių grafikas
1. Birželio 5 d. 10 val. ,,Lietuvos valstybės simboliai‘‘. Skaitymai, diskusijos. Kūrybinės dirbtuvės ,,Piešiame Gediminaičių stulpus“. Kur? Birštono vienkiemio padalinyje.
2. Birželio 11 d. 13 val. „2019 – ieji - vietovardžių metai“. Skaitome legendas, padavimus, žodynus, diskutuojame, Edukacinės lėlių teatro dirbtuvės, kuriame spektaklį pagal skaitytą legendą.
Kūrybinės dirbtuvės: kuriame knygą – dienoraštį. Kur? Birštono viešojoje bibliotekoje.

3. Birželio 12 d. 10 val. ,,Graži ir garbinga mūsų kalba“ Skaitymai, diskusijos. Kūrybinės dirbtuvės ,,Mokomės rašyti žodžius apie Lietuvą“. Kur? Birštono vienkiemio padalinyje.
4. Birželio 14 d. 14 val. „Lietuvai darželį kuriu“. Skaitymai, diskusijos, kūrybinės dirbtuvės, gėlių ir daržovių auginimas. Kur? Nemajūnų padalinyje.

5. Birželio 18 d. 13 val. „Stebuklai pievoje“. Skaitome tekstus apie augalus, vartome atlasus, kalbamės apie augalų gydomąsias savybes. Kūrybinės dirbtuvės: kuriame knygą – dienoraštį. Kur? Birštono viešojoje bibliotekoje.

6. Birželio 19 d. 10 val. ,,Mūsų valstybinės ir kalendorinės šventės“. Skaitymai, žaidimai, diskusijos. Kūrybinės dirbtuvės ,,Mokausi piešti ant akmenėlių“. Kur? Prie Birštono vienkiemio padalinio bibliotekos, žaidimų aikštelėje.

7. Birželio 25 d. 13 val. „Apie Birštoną prieš 150 m. ir dabar“. Skaitome V. Sirokomlės „Iškylos iš Vilniaus po Lietuvą“ ištrauką apie Birštoną, prisimename ir cituojame kitų įžymių žmonių mintis apie Birštoną, diskutuojame, kuo dabar garsėja Birštonas, kokios vietos mums mieliausios.
Viktorina „Mūsų Birštonas“, ekskursija į Birštono bažnyčią (2019 m. - 110 m., kai ji pastatyta) ir į Vytauto kalną.
Kūrybinės dirbtuvės: kuriame knygą – dienoraštį. Kur? Birštono viešojoje bibliotekoje.

8. Birželio 26 d. 10 val. ,,Pažinkime Lietuvos gyvūnus“. Skaitymai, diskusijos, žaidimai. Kūrybinės dirbtuvės ,,Mokausi lipdyti gyvūnus iš plastilino“. Kur? Prie Birštono vienkiemio padalinio bibliotekos, žaidimų aikštelėje.

9. Birželio 28 d. 14 val. „Lietuvai darželį auginu“. Skaitymai, diskusijos, gėlių ir daržovių auginimas. Kur? Nemajūnų padalinyje.

10. Liepos 3 d. 10 val. ,,Kas gyvena po žieve?“. Skaitymai, diskusijos, žaidimai. Kūrybinės dirbtuvės ,,Mokausi piešti įvairius vabzdžius“. Kur? Birštono vienkiemio padalinyje.
11. Liepos 9 d. 13 val. „Žodžių, minties, vaizdo darna“. Minime garsių kūrėjų sukaktis:
S. Ach 50 –ąsias gimimo metines ( toliau tekste g. m.), S. Eidrigevičiaus 70 g. m.,
P. Juodišiaus 50 g. m., J. Mačiukevičiaus 80 g. m. Skaitome tekstus, diskutuojame.
Edukacinės smėlio terapijos dirbtuvės.
Kūrybinės dirbtuvės: kuriame knygą – dienoraštį. Kur? Birštono viešojoje bibliotekoje.
12. Liepos 12 d. 14 val. „Lietuvai darželį auginu“. Skaitymai, diskusijos, kūrybinės dirbtuvės, gėlių ir daržovių auginimas. Kur? Nemajūnų padalinyje.

13. Liepos 23 d. 13 val. „Žodžių, minties, vaizdo, jausmo darna“. Minime garsių rašytojų ir dailininkų sukaktis: L. Jakimavičiaus 60 g. m., J. Baltrukonytės 50 g. m. Skaitome tekstus, diskutuojame.
Edukacinės dailės dirbtuvėlės su dailininke Eugenija Ivaškevičiūte.
Kūrybinės dirbtuvės: kuriame knygą – dienoraštį. Kur? Birštono viešojoje bibliotekoje.

14. Liepos 26 d. 14 val. „Lietuvai darželį auginu“. Skaitymai, diskusijos, gėlių ir daržovių auginimas. Kur? Nemajūnų padalinyje.

15. Rugpjūčio 6 d. 13 val. „Žodžių, minties, vaizdo, jausmo darna“. Minime garsių kūrėjų:
R. Unos 40 g. m.; E. Mieželaičio 100 g. m., R. Driežio 60 g. m.
Edukacinės jausmų pažinimo dirbtuvės su sanatorijos „Tulpė“ psichologe B. Gelumbauskiene.
Žaidžiame žaidimą „ Kūnas kalba“ .
Kūrybinės dirbtuvės: kuriame knygą – dienoraštį. Kur? Birštono viešojoje bibliotekoje.

16. Rugpjūčio 9 d. 14 val. „Lietuvai darželį auginu“. Skaitymai, diskusijos, kūrybinės, gėlių ir daržovių auginimas. Kur? Nemajūnų padalinyje.

17. Rugpjūčio 20 d. 13 val. „Vaižgantas ir Birštonas“. Minime J.Tumo Vaižganto 150 – ąsias g. m.“. 13 val. Skaitome Vaižganto tekstus, diskutuojame, aptariame. Lankome Vaižganto paminklą Birštone.
Kūrybinės dirbtuvės: baigiame kurti knygą – dienoraštį. Kur? Birštono viešojoje bibliotekoje.

18. Rugpjūčio 23 d. 14 val. „Lietuvai darželį auginu“. Skaitymai, diskusijos, gėlių ir daržovių auginimas. Kur? Nemajūnų padalinyje.

19. Rugpjūčio 28 d. 10 val. ,,Jų namai - Nemunas“. Skaitymai, diskusijos, žaidimai. Kūrybinės dirbtuvės ,,Mokausi lipdyti vandens gyvūnus iš plastilino“. Kur? Prie Birštono lopšelio – darželio ,,Giliukas“.