Kėdainių r. sav.
Įstaigos pavadinimas
Kėdainių kultūros centras
Erdvės pavadinimas (sporto salė, futbolo aikštynas, muziejus ir t.t.)
Kėdainių kultūros centro 2 salės, Aristava
Erdvės Adresas
J. Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai
Atsakingas asmuo
Aušra Giedrienė
El. paštas
ausra@austaras.lt
Telefono Nr.
8 650 29522
Veiklos laikas (lankymosi dienos, valandos)
Stovykla „Turėjo bobula žilą oželį“
Liepos 15 – 19 dienomis
nuo 11 iki 16 val.
Siūloma veikla (pvz. futbolo, krepšinio žaidimas, knygų skaitymas)
Edukacija „Ožio gaminimas“, dainuojamųjų žaidimų ir ratelių apie oželį mokymasis; liaudies dainų ir šokių mokymasis; ritmo improvizacijos; juostų pynimas ir rišimas; mokymasis groti armonika, kanklėmis, būgnu; edukacinė išvyka į ožkų ūkį „Ožkinyčia“ (Aristava)
Kita informacija (renginiai ir kt. informacija)
Tradicinė etnokultūros stovykla, skirta Kėdainių miesto ir rajono vaikams ir jaunimui (8–17 m.)
vasaros atostogų metu. Programos paskirtis – sudaryti sąlygas įgyti etnokultūrinės raiškos gebėjimų, perimti tradicines etines ir estetines vertybes.
Programos tematika bus susijusi su naminiais paukščiais, gyvūnais (oželiu), namų ūkiu. Dalyviai mokysis tradicinio dainavimo, muzikavimo, liaudies šokių, žaidimų, pasakojamosios tautosakos ir tradicinių amatų (juostų rišimo, pynimo, ožio iš šieno gaminimo, skudučių gaminimo ).
Organizuosime edukacinę išvyką į ožkų ūkį ,,Ožkinyčia“ ir mokysimės gaminti sūrį.
Panaudojant įgytas žinias bei gebėjimus, parengsime folkloro programą „Turėjo bobula žilą oželį“, kurią stovyklos uždarymui pristatysime Kėdainių kultūros centre.