Kėdainių r. sav.
Įstaigos pavadinimas
Kėdainių kultūros centras
Erdvės pavadinimas (sporto salė, futbolo aikštynas, muziejus ir t.t.)
salė, sporto aikštynas
Erdvės Adresas
Pėdžių g.19, Nociūnų kaimas, Kėdainių rajonas
Atsakingas asmuo
Daiva Makutienė
El. paštas
daiva.makutiene@gmail.com
Telefono Nr.
8 683 93501
Veiklos laikas (lankymosi dienos, valandos)
Programa „Kūrybinė stovykla „Mes norime kurti“

Liepos 23-26/29-31 d. – rugpjūčio 1-2 d. (9 dienos)
Siūloma veikla (pvz. futbolo, krepšinio žaidimas, knygų skaitymas)
Edukacijos, žaidimai, sportiniai žaidimai, meno šakų užimtumas (dainavimas, šokiai), knygų skaitymas
Kita informacija (renginiai ir kt. informacija)
Dalyviams bus sudarytos sąlygos kūrybiškumo ugdymui, saviraiškai ir savirealizacijai, tobulinti gebėjimus piešdami, kurdami ir gamindami atvirukus, skaitydami grožinę literatūrą ir ją analizuojant, perskaityti ir susipažinti su Juozo Tumo-Vaižganto apysaka „Dėdės ir dėdienės“, parengti koncertinę programą „Mes linksmuoliai ir išdykę“ iš išmoktų šokių ir dainų; surengti kūrybinių darbų parodėlę;
Tikėtina, kad programos dalyviai išmoks dirbti komandoje, o tai sudarys sąlygas geriau pažinti save ir kitus, ugdysis tolerancijos, supratimo ir užuojautos jausmus.