Kėdainių r. sav.
Įstaigos pavadinimas
Kėdainių r. Vilainių mokykla - darželis “Obelėlė“
Erdvės pavadinimas (sporto salė, futbolo aikštynas, muziejus ir t.t.)
Muzikos salė
Erdvės Adresas
Melioratorių g. 26, Vilainių k., Kėdainių r.
Atsakingas asmuo
Lina Mindauliūtė-Žukienė
El. paštas
mindaule@gmail.com
Telefono Nr.
8 698 58071
Veiklos laikas (lankymosi dienos, valandos)
2019 m. birželio 17 - 21 dienomis (5 dienos). 8.30 - 13.30 val.
Siūloma veikla (pvz. futbolo, krepšinio žaidimas, knygų skaitymas)
Bendro pobūdžio, įvairi: sportinė, kūrybinė, meninė, etnokultūrinė
Kita informacija (renginiai ir kt. informacija)
Dieninė vasaros stovykla „Žaidžiu – atrandu, suprantu, išmokstu“. Programos metu organizuosime veiklas, kurios mokys savęs pažinimo, bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžių. Taip pat skatinsime emocinio intelekto ugdymą per meninę veiklą. Programos metu sieksime, kad vaikai kuo daugiau judėtų ir aktyviau leistų laiką. Išvykų metu mokysimės mandagaus bendravimo: tarpusavyje, su suaugusiais, gatvėje, autobuse.
Siekdami domėtis savo šalies ir krašto istorija vyksime į numatytas išvykas ir ekskursijas.