Kretingos r. sav.
Įstaigos pavadinimas
Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Erdvės pavadinimas (sporto salė, futbolo aikštynas, muziejus ir t.t.)
Skaitykla, biblioteka
Erdvės Adresas
Vilniaus g. 12, Kretinga
Atsakingas asmuo
Jūratė Račinskienė
El. paštas
jurate.racinskiene@daujotomokykla.lt
Telefono Nr.
8 657 16117
Veiklos laikas (lankymosi dienos, valandos)
2019 m. birželio 10 - 14 dienomis.
1-4 klasių mokiniams;
2019 m. birželio 26 – liepos 2 dienomis.
5-8 klasių mokiniams
vaikų vasaros poilsio stovykla „Draugaukime, pažinkime, keliaukime“.
Liepos 1-31 dienomis.
Atvira erdvė progimnazijos skaitykloje
pirmadieniais - ketvirtadieniais
nuo 9 - 12 val.
Siūloma veikla (pvz. futbolo, krepšinio žaidimas, knygų skaitymas)
Edukacinės išvykos pagal stovyklos programą.
Projektinė veikla skaitykloje: popietės, viktorinos, žaidimai, aktyvus skaitymas.
Kita informacija (renginiai ir kt. informacija)
Mokiniai turės galimybę turiningai praleisti laiką vasaros metu: dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose, dirbti kompiuteriu, ugdysis informacinius gebėjimus bei asmenines kompetencijas.