Kretingos r. sav.
Įstaigos pavadinimas
Kretingos rajono Darbėnų gimnazija
Erdvės pavadinimas (sporto salė, futbolo aikštynas, muziejus ir t.t.)
Salės, aikštynas, erdvės
Erdvės Adresas
Laukžemės g. 9, Darbėnai
Atsakingas asmuo
Dalia Puškorienė
El. paštas
posdalia@gmail.com
Telefono Nr.
8 689 43736
Veiklos laikas (lankymosi dienos, valandos)
2019-08-22, 23 ir 2019-08-26, 27, 28 dienomis
Siūloma veikla (pvz. futbolo, krepšinio žaidimas, knygų skaitymas)
Edukacinės programos „Atminkem, ku buoče rokavuos“ įgyvendinimas.
Išvykos, pokalbiai, informacijos rinkimas ir sisteminimas.
Išvyka į Telšius – Žemaitijos sostinę, aplankant muziejų „Alka“, Vyskupystės muziejų, Žemaitijos kaimo ekspoziciją.
Kita informacija (renginiai ir kt. informacija)
Susitikimas su lektoriumi.
Tema „Gelbėtojai“.