Mažeikių r. sav.
Įstaigos pavadinimas
Mažeikių moksleivių namai
Erdvės pavadinimas (sporto salė, futbolo aikštynas, muziejus ir t.t.)
Klasė
Erdvės Adresas
Žemaitijos g. 4, Mažeikiai
Atsakingas asmuo
Irutė Miltakienė
El. paštas
moksleiviunamai@kli.lt
Telefono Nr.
8 443 70609
Veiklos laikas (lankymosi dienos, valandos)
Birželio 5 d.
Nuo 14 iki 16 val.
Siūloma veikla (pvz. futbolo, krepšinio žaidimas, knygų skaitymas)
Dailės darbelių kūryba, įvairių dailės priemonių išbandymas.
Kita informacija (renginiai ir kt. informacija)
Vaikai susipažins su įvairiomis dailės priemonėmis, galės jomis atlikti meninį darbelį. Turės galimybę pamatyti Dizaino studijos moksleivių kūrybos darbus, jų nuotraukas.