Mažeikių r. sav.
Įstaigos pavadinimas
Bendruomeninis pagalbos vaikams centras
Erdvės pavadinimas (sporto salė, futbolo aikštynas, muziejus ir t.t.)
Mažeikių Atvira jaunimo erdvė
Erdvės Adresas
Laisvės g. 83, Mažeikiai
Atsakingas asmuo
Ugnė Mikalauskaitė
El. paštas
ugne.mikalaus@gmail.com
Telefono Nr.
8 622 80213
Veiklos laikas (lankymosi dienos, valandos)
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
nuo 11 iki 19 val.
Penktadienis
nuo 12 iki 20 val.
Siūloma veikla (pvz. futbolo, krepšinio žaidimas, knygų skaitymas)
Neformalus laikas: žaidimų, filmų, diskusijų vakarai.
Kūrybinės dirbtuvės, edukaciniai užsiėmimai, savanorystė, NVO gyvenimas.
Kita informacija (renginiai ir kt. informacija)