Šalčininkų r. sav.
Įstaigos pavadinimas
VSAT prie LR VRM Varėnos pasienio rinktinė Tribonių pasienio užkarda
Erdvės pavadinimas (sporto salė, futbolo aikštynas, muziejus ir t.t.)
Tribonių pasienio užkarda
Erdvės Adresas
Parko g. 26, Tribonių kaimas, Šalčininkų rajonas
Atsakingas asmuo
Edvardas Zuikevičius
El. paštas
Edvardas.Zuikevicius@vsat.vrm.lt
Telefono Nr.
8 686 66061
Veiklos laikas (lankymosi dienos, valandos)
Veiklos trukmė, laikas ir data derinama iš anksto
Siūloma veikla (pvz. futbolo, krepšinio žaidimas, knygų skaitymas)
Pasieniečių veiklos ir profesijos pristatymas, ginkluotės ir technikos pristatymas, kinologijos veiklos pristatymas (parodomoji programa: tarnybinio šuns bendras paklusnumas, patruliavimas „žaliojoje sienoje“, daiktų ir pažeidėjų paiešką bei sulaikymas, saugus elgesys su šunimis) ir kt.
Kita informacija (renginiai ir kt. informacija)