Vilniaus m. sav.
Įstaigos pavadinimas
Vilniaus Karoliniškių gimnazija
Erdvės pavadinimas (sporto salė, futbolo aikštynas, muziejus ir t.t.)
Kabinetas 105
Erdvės Adresas
Sausio 13-sios g. 17
Atsakingas asmuo
Ramūnas Birieta
El. paštas
ceitnotas1@gmail.com
Telefono Nr.
8 692 98454
Veiklos laikas (lankymosi dienos, valandos)
2019-08-30
Nuo 9.30 iki 11.30 val.
Siūloma veikla (pvz. futbolo, krepšinio žaidimas, knygų skaitymas)
Šachmatų turnyras
Kita informacija (renginiai ir kt. informacija)