Vilniaus r. sav.
Įstaigos pavadinimas
Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla
Erdvės pavadinimas (sporto salė, futbolo aikštynas, muziejus ir t.t.)
Kyviškių aerodromas
Erdvės Adresas
Lakūnų g. 1, Kyviškių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. sav.
Atsakingas asmuo
Valentinas Vaicekauskas
El. paštas
centras@vaikuaviacija.lt
Telefono Nr.
8 677 64115
Veiklos laikas (lankymosi dienos, valandos)
birželio 1 - 30 d.
pirmadieniais ir antradieniais
Nuo 12 iki 15 val.
Siūloma veikla (pvz. futbolo, krepšinio žaidimas, knygų skaitymas)
Kviečiame susipažinti su vienintelės Lietuvoje vaikų aviacijos mokyklos veikla. Jums bus pristatyta ir pademonstruota vaikų skrydžių praktika, turėsite galimybę pasėdėti mokykliniame orlaivyje, stebėti licencijuotų vaikų aviacijos pilotų skrydžius, skrydžių instruktorius detaliai papasakos apie mokyklinio orlaivio sandarą, pilotavimo ypatumus, o žingeidžiausius ir stropiausius pakvies tapti Oškinio mokyklos mokiniais.
Kita informacija (renginiai ir kt. informacija)
8-10 metų amžiaus vaikai, noriai ir aktyviai pasinaudoję šia iniciatyva, galės išimties tvarka sudaryti mokymo sutartį ir tapti Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos mokiniais. Daugiau informacijos www.vaikuaviacija.lt