Joniškio r. sav.
Įstaigos pavadinimas
Joniškio Jono Avyžiaus VB
Erdvės pavadinimas (sporto salė, futbolo aikštynas, muziejus ir t.t.)
Žagarės teritorinis padalinys
Erdvės Adresas
Miesto a. 39
Atsakingas asmuo
Aušra Jonuitytė
El. paštas
zagare@joniskis.rvb.lt
Telefono Nr.
8 426 56 221
Veiklos laikas (lankymosi dienos, valandos)
Kiekvieno mėnesio kas antrą trečiadienį
Nuo 15 val.
Siūloma veikla (pvz. futbolo, krepšinio žaidimas, knygų skaitymas)
Piešimo pirštais ir smėliu edukaciniai užsiėmimai
Kita informacija (renginiai ir kt. informacija)