Kelmės r. sav.
Įstaigos pavadinimas
Tytuvėnų vaikų lopšelis - darželis
Erdvės pavadinimas (sporto salė, futbolo aikštynas, muziejus ir t.t.)
Giliaus ežero pakrantė
Erdvės Adresas
Tytuvėnai, Miškininkų g. 8
Atsakingas asmuo
Rima Šivickienė
El. paštas
rimasivickiene18@gmail.com
Telefono Nr.
8 672 14548
Veiklos laikas (lankymosi dienos, valandos)
Visos veiklos prasidės nuo 2020 06 02 d. iki 2020 06 30 d.
Veiklų pradžia
Nuo 10.00 val. iki 12.00 val.
Siūloma veikla (pvz. futbolo, krepšinio žaidimas, knygų skaitymas)
1. Pažintinė, tiriamoji veikla.
2. Kūrybinė veikla.
3. Žaidimas “Futboliukas“, judrūs ir kiti žaidimai, estafetės.
4. Knygų skaitymas.
Kita informacija (renginiai ir kt. informacija)
Organizatoriai pasilieka teisę, esant netinkamoms oro sąlygoms, keisti veiklų vietą.