Lt | En
  
 

2019 metai

2018 metai

22 laidos žiemos sesija vyko 2018 m. sausio 31–vasario 2 d. Užsiėmimai vyko Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centre. (Mokiniai susipažino su naujų medžiagų kūrimu, sužinojo apie fermentus ir jų vaidmenį, kokios svarbiausios biomolekulės ląstelėse, kaip vyksta medžiagų perneša per biologines membranas, atliko praktinius darbus.
Darbotvarkė

Rugsėjo 19–21 dienomis vyks neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos 22 laidos rudens sesija.

2017/2018 mokslo metai

21-oji laida
Balandžio 19–21 d. vyks Neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos 21-osios laidos baigiamoji sesija.
Darbotvarkė
Sausio 5–6 dienomis 21-osios laidos Neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos mokiniai rinkosi į žiemos sesiją. 
Pagrindinė šios sesijos tema – sistemos ir organai, todėl teoriniai ir praktiniai  užsiėmimai  vyko Vilniaus universiteto Jungtiniame gyvybės mokslų centre ir Medicinos fakultete. 
Nuotraukos
Darbotvarkė
Neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos rudens sesijoje, vykusioje rugsėjo 28–30 dienomis Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre ir Vilniaus universiteto jungtiniame Gyvybės mokslų centre, dalyvavo 28 mokiniai. Teorinių ir praktinių užsiėmimų metu mokiniai sužinojo apie mikroorganizmus, jų įvairovę, paplitimą, reikšmę ir panaudojimo galimybes.
Programa

Pavasario sesija vyko balandžio 5–7 d. Sesijoje dalyvavo 25 mokiniai. Paskaitos vyko VU Kairėnų botanikos sode, Jungtiniame Gyvybės mokslų centre.  
Šios sesijos pagrindinė tema – ląstelė ir joje vykstantys procesai. Teorinius ir praktinius užsiėmimus vedė Vilniaus universiteto Biochemijos instituto mokslininkai, Vilniaus universiteto dėstytojai.
Antrus metus besimokantys jaunieji biochemikai laikė baigiamąją įskaitą. Jiems įteikti  mokyklos baigimo pažymėjimai.
Nuotraukos
Darbotvarkė
Vasario 4–5 dienomis  Neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos mokiniai rinkosi į žiemos sesiją.
Vilniaus universiteto Taikomųjų mokslų instituto direktorius profesorius Saulius Juršėnas supažindino su fizikiniais gyvųjų sistemų bruožais, VU Gamtos  mokslų fakulteto profesorius Jurgis Kadziauskas paskaitoje „Metabolizmas ir bioenergetika“ apžvelgė, kaip skaidomos maisto medžiagos, kokiu būdu sintezuojama ATP. Aurelija Zacharevičienė, Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos socialinė pedagogė, aptarė su mokiniais efektyvaus tarpusavio bendravimo prielaidas.

Vasario 5 d  vyko ekskursija įmonėje „Thermo Fisher Scientific Baltics“. Dr. Daumantas Matulis, Biotermodinamikos ir vaistų tyrimo skyriaus vadovas, supažindino su naujų vaistų medžiagų kūrimo technologijomis Lietuvoje ir pasaulyje, VU Biotechnologijos instituto mokslininkai papasakojo apie instituto veiklą.
Darbotvarkė

Stojamojo darbo užduotys
21-osios laidos įžanginė sesija vyko rugsėjo 30–spalio 2 dienomis.

32 į sesiją susirinkusius mokinius su tiriamojo darbo rengimo ypatumais supažindino prof. dr. Virginijus Sruoga, paskaitą apie biochemijos mokslo raidą Lietuvoje skaitė mokyklos mokslinė vadovė dr. Virginija Bukelskienė. Sesijos dalyviai daug sužinojo apie fermentus – jų vaidmenį ląstelėje, pritaikymą moksle ir pramonėje – apie juos pasakojo prof. habil dr. Valdas Laurinavičius, o dr. Rolandas Meškys skaitė paskaitą apie mikroorganizmų įvairovę. 

Įžanginės sesijos metu mokiniai lankėsi VU  Biochemijos instituto laboratorijose, lydimi darbuotojų ir instituto direktoriaus Kasčio Krikštopaičio, susipažino su instituto veikla ir pasiekimais. Jaunieji biochemikai taip pat mokėsi nustatyti gliukozės koncentraciją gliukozės biojutikliu. 
Nuotraukos 

Neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos įžanginė 2017 m. sesija vyko spalio 11–13 d.
Darbotvarkė
Neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos 22-os laidos priimtų mokinių sąrašas
Stojamojo darbo užduotys

20-oji laida