Lt | En
  
 

2021 metai

Šalies mokinių kraštotyrinis-kūrybinis konkursas „Eksponatai laikmečio liudininkai“

Konkurso koordinatorius
Turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus metodininkas Arvydas Ščiukaitis
Tel. (8 5) 215 4319, el. paštas arvydas.sciukaitis@lmnsc.lt
Konkurso tikslas – puoselėti mokyklinę muziejininkystę, skatinti mokinius domėtis mokyklos muziejuje sukauptais eksponatais.
Siekti, kad mokiniai plačiau sužinotų apie esamų muziejinių vertybių atsiradimą, pasidomėtų jų paskirtimi.
Registracija vyksta iki gegužės 31 d. 

Konkurse gali dalyvauti  bendrojo ugdymo mokyklų 5-11 klasių, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančių mokyklų mokiniai.