Elektrolizė ir jos metu užaugintų sluoksnių paviršių analizė