Lt | En
  
 

Paveikslėlis

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, nuo 2020 m. spalio 6 d. įgyvendindamas Lietuvos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.1-ESFA-V-735 „Paskatos ir pagalba besimokantiesiems“, vykdo projektą Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-02-0001 „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“.

Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti mokinius, gebančius sąmoningai ir kryptingai planuoti savo karjerą.    Projekto veiklomis siekiama: užtikrinti karjeros paslaugų patrauklumą ir prieinamumą visiems mokiniams nuo ankstyvojo mokyklinio amžiaus; sudaryti galimybę karjeros paslaugas gauti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims; mažinti paslaugų prieinamumo skirtumus tarp kaimo ir miesto vietovėse besimokančių vaikų; didinti karjeros paslaugų patrauklumą, dalį paslaugų teikti ne tik realioje, bet ir virtualioje aplinkoje; sudaryti sąlygas mokiniams, įsivertinus savo gebėjimus, pasitikrinti savo profesinį pasirinkimą realioje darbo vietoje, t. y., tikroviškose darbo aplinkose; skatinti mokinių motyvaciją planuoti savo karjerą, naudojant jiems patrauklias inovatyvias priemones ir teikiant šiuolaikiškas paslaugas.

Projekto veikloms įgyvendinti skiriama 2.096.830,00 Eur.

Numatoma  projekto trukmė 34 mėn.