Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
2021 m. konkursas

„Mano žalioji palangė“


Prašome užpildyti žvaigždute pažymėtus laukelius.

Ugdymo įstaigos pavadinimas *
(Pradėjus rašyti, atsiras pasirinkimo variantai)
Dalyvauja ikimokyklinio ugdymo mokykla
(vaikai iki 5(6) metų)


Dalyvauja bendrojo ugdymo mokykla
(1–4 klasės)


Dalyvauja bendrojo ugdymo mokykla
(5–8 klasės)


Dalyvauja bendrojo ugdymo mokykla
(9–12 klasės)/ profesinio mokymo įstaiga


Dalyvauja neformaliojo vaikų švietimo mokykla


Dalyvauja šeima


Mokinių, dalyvavusių konkurse skaičius
(Įrašyti dalyvių skaičių) *

Komandos (mokytojas) vadovas
(Ne daugiau kaip 2 komandos vadovai) *

Komandos vadovo el. paštas *

Komandos vadovo telefonas *

Darbo (palangės) pavadinimas *

Prisegtas dokumentas - prisegta JPG formato nuotrauka ne mažesnė nei 2 MB apimties *
 
Darbo atitikimo konkurso sąlygose numatytai temai aprašymas (maks. 1000 ženklų) *Prašome užpildyti žvaigždute pažymėtus laukelius.