Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

„Mano žalioji palangė“


Prašome užpildyti žvaigždute pažymėtus laukelius.

Ugdymo įstaigos pavadinimas *

Dalyvauja ikimokyklinio ugdymo mokykla
(vaikai iki 5(6) metų)


Dalyvauja bendrojo ugdymo mokykla
(1–4 klasės)


Dalyvauja bendrojo ugdymo mokykla
(5–8 klasės)


Dalyvauja bendrojo ugdymo mokykla
(9–12 klasės)/ profesinio mokymo įstaiga


Dalyvauja neformaliojo vaikų švietimo mokykla


Dalyvauja šeima


Mokinių, dalyvavusių konkurse skaičius
(Įrašyti dalyvių skaičių) *

Komandos (mokytojas) vadovas
(Ne daugiau kaip 2 komandos vadovai) *

Komandos vadovo el. paštas *

Komandos vadovo telefonas *

Darbo (palangės) pavadinimas *

Prisegtas dokumentas - prisegta JPG formato nuotrauka ne mažesnė nei 2 MB apimties *
 
Darbo atitikimo konkurso sąlygose numatytai temai aprašymas (maks. 1000 ženklų) *Prašome užpildyti žvaigždute pažymėtus laukelius.