Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
„Ugdomasis konsultavimas, kaip priemonė darbui su tėvais, ugdant mokinius karjerai“
2019 m. kovo 25 d.

Vardas, pavardė

Įstaigos pavadinimas

Mokyklos adresas

Įstaigos kodas

Dėstomas dalykas/ Neformaliojo ugdymo sritis

Kontaktinis telefonas

Elektroninis paštas
(Šiuo adresu gausite informaciją apie registraciją ir kitą su renginiu susijusią informaciją)


Prašome užpildyti visus laukelius.