Lt | En
  
 
Medžio, vardu alksnis Lietuvoje nėra! Tai išgirdę daugelis nustemba. Tačiau turime tik juodalksnį ir baltalksnį. Juodalksniai renkasi maurotas šlapynes, po jais tamsu, o kartais prasibrauti juodalksnyne gali prireikti ne tik aulinių batų. Jų broliai baltalksniai – ne tik šviesesniu liemeniu, pūkuotais lapais, bet ir auga sausesnėse vietose, kartais net šlaituose, pamiškėse. Bet ir jų miškeliuose nėra šviesu, kaip pušyne. Vertinama juodalksnio mediena, ji nepūna vandenyje. Baltalksnis nusileidžia. Abu yra vieni pirmųjų pavasario pranašų, kasmet rungtyniauja su lazdynais. 
Beje, kartais seni juodalksniai ūgiu ir didingu stotu prilygsta ąžuolams, tačiau gyvena trumpai, iki 200 metų. Lietuvoje alksnynai (abiejų rūšių kartu) – treti pagal užimamą plotą po pušynų ir eglynų.
Parke auga abiejų rūšių medžiai:
Juodalksnis (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) 
Baltalksnis (A. incana (L.) Moench)